Studium na MENDELU

 

Dlouholetá tradice Mendelovy univerzity v Brně a odborná i pedagogická erudice akademických pracovníků vytvořily velmi dobré předpoklady pro kvalitní zajímavé studium a dobré uplatnění absolventů v praxi. Absolventi všech studijních oborů a specializací jsou praxí velmi pozitivně hodnoceni. Zaujímají pevné pozice v konkurenci na trhu práce a nacházejí široké uplatnění v odborném i veřejném životě.

Nové studijní obory vycházejí ze společenských přeměn a potřeb praxe. Aktivní kontakty pedagogů i studentů vytváří dobré podmínky pro mobilitu studentů především se smluvními zahraničními univerzitami. Mendelovy univerzity v Brně je univerzita s třístupňovým (bakalářským, magisterským a doktorským) akreditovaným studiem, pro hodnocení úspěšnosti studia je využíván kreditový systém (ECTS). Nabídka vzdělání je i v oblasti celoživotního vzdělávání. Nabídku jednotlivých studijních programů, resp. oborů najdete na webových stránkách jednotlivých fakult, Institutu celoživotního vzdělávání a v aktuální informaci o přijímacím řízení.

Studijní programy uskutečňované Mendelovou univerzitou v Brně jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. (Máte-li jakékoliv dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na poradenské centrum pro podporu studentů se specifickými potřebami ICV MENDELU.)

Aktuální Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na univerzitě pro bakalářské, magistreské i doktorské studium. Pokud máte nějaké dotazy můžete psát na e-mail prihlaska@mendelu.cz.

 

 

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt

Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
tel.: 545 133 001, fax: 545 212 044
e-mail: agro@mendelu.cz
web: www.af.mendelu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí, středa, čtvrtek: 9:45-12:00 hodin
úterý: 9:45-11:30 a 12:45-14:00 hodin

Komunita

Bakaláři 1400, magistři 700, doktorandi 200

Zdroj informací

160 akademických pracovníků na 16 ústavech včetně děkanátu

Vynikáme
 • V komplexnosti nabízených studijních oborů a v jejich vzájemném propojení.
 • V moderním výukovém a experimentálním zázemí.

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt

Zemědělská 3, 613 00 Brno
tel.: 545 134 001, fax: 545 212 293
e-mail: info.ldf@mendelu.cz
web: www.ldf.mendelu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí: 12:30–14:30 hodin
úterý, středa, pátek: 9:00–11:30 hodin

Komunita

Bakaláři 1145, magistři 502, doktorandi 144

Zdroj informací

165 akademických pracovníků na 13 ústavech a v Akreditované zkušebně nábytku

Vynikáme
 • Přípravou kvalitních absolventů.
 • Svobodnou a tvůrčí činností ve všech oblastech lesnictví, krajinářství, dřevařství, staveb na bázi dřeva, designu nábytku a nábytkářství.

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt

Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 132 701, fax: 545 132 797
e-mail: info@pef.mendelu.cz
web: www.pef.mendelu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí, středa, čtvrtek: 9:00–12:00 hodin (prezenční forma studia)
pátek: 9:00–12:00 hodin (kombinovaná forma studia)

Komunita

Bakaláři 2354 , magistři 1051, doktorandi 119

Zdroj informací

213 akademických pracovníků na 9 ústavech a ve Výzkumném centru

Vynikáme
 • Tradice a vynikající uplatnění absolventů.
 • Díky širokému spektru kurzů se každý může realizovat například v předmětech digitální fotografie, počítačová grafika, hudba, výstavy a veletrhy, public relations a mnoha dalších.

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt

Valtická 337, 691 44 Lednice
tel.: 519 367 220, fax: 519 367 222
e-mail: info@zf.mendelu.cz
web: www.zf.mendelu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení

Lednice pondělí, středa, pátek 9:00–11:00 hodin
čtvrtek: 9:00–11:00 a 13:00–15:00 hodin
Brno (budova A, 4. patro) úterý: 8:30–14:30 hodin

Komunita

Bakaláři 824, magistři 312, doktorandi 70

Zdroj informací

63 akademických pracovníků na 10 ústavech

Vynikáme
 • Jedinečnou polohou v srdci Lednicko-valtického areálu a uceleností svého kampusu.
 • Zahradnická fakulta umožňuje studovat v příjemném, téměř rodinném prostředí, které nabízí mnoho podnětů ke kreativní práci, studiu i odpočinku.
Kontakt

tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
tel.: 545 136 121, 545 136 112
e-mail: studijni.frrms@mendelu.cz
web: www.frrms.mendelu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí: 12:30 – 15:30 hodin
středa, čtvrtek: 8.30 – 11.30 hodin

Komunita

Bakaláři 836, magistři 327

Zdroj informací

63 akademických pracovníků na 8 ústavech

Vynikáme
 • Prostory fakulty spojené s bydlením a menzou.
 • Nové obory zaměřené na regiony a mezinárodní vztahy.
 • Výuka v anglickém jazyce.

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Kontakt

Zemědělská 5 (budova E), 613 00 Brno
e-mail: czv@ mendelu.cz
web: www.icv.mendelu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí–středa: 8:30–11:30 hodin
čtvrtek: 13:00–15:00 hodin
pátek: 8:00–10:00 hodin

Komunita

Bakaláři 255, magistři 41

Zdroj informací

14 akademických pracovníků na 5 odděleních

Vynikáme
 • Jako jediní na MENDELU poskytujeme vzdělání v rámci studia pedagogických věd.
 • Prostřednictvím Poradenského centra ICV MENDELU, pomáháme předcházet studijní neúspěšnosti našich studentů.

Studuj MENDELU