Informace o programu

Studijní program Lesnictví, specializace Lesnictví tropů a subtropů, vychází z komplexního pojetí lesnictví, tzn. znalostí základních složek lesních ekosystémů: lesnická geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zoologie či entomologie. Ty jsou pak využity v syntetických lesnických disciplínách: ekologie lesa, lesnická typologie a na ně navazujících disciplínách: ochrana lesa, pěstění a zakládání lesů. Naučíš se aplikovat základní metody středoevropského lesnictví – zachování dlouhodobé a trvalé produkce lesa - v podmínkách tropů a subtropů.
Podat e-přihlášku
Titul:
Bakalářský (Bc.)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Délka studia:
3 roky
Forma studia:
Prezenční
Začátek studia:
23. září 2024
Kritéria pro přijetí:
Prospěch na SŠ za posledního 3,5 roku
Počty přijímaných studentů:
30 (prezenční)

Vyučované předměty - prezenční

Výpis vyučovaných předmětů vychází z aktuálního školního roku a je pouze orientační.

Uplatníš se jako

  • odborník lesního hospodářství, výzkumu, služeb aj., v zemích tropického a subtropického pásma
  • odborník v tuzemských firmách, které se zabývají zahraničním obchodem s lesnickými komoditami
  • odborník v oblasti dřevozpracovatelského průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů
  • odborník v českém lesnickém prostředí

Dodatečné informace

Co o programu řekli absolventi?

Když jsem se rozhodoval, kam jít studovat, vidina cestování a poznávání cizích kultur a různorodých typů lesního hospodaření u mě převážila. Samotné studium splnilo všechny mé představy a naopak je i předčilo, když jsem díky programu mohl vyrazit na týkovou plantáž do Nikaragui nebo mangovou agrolesnickou farmu a přírodní park na Filipínách, kde jsem se toho hodně naučil z praktické stránky.
Šimon Hrbek
Absolvent
Když jsem se rozhodoval, kam jít studovat, vidina cestování a poznávání cizích kultur a různorodých typů lesního hospodaření u mě převážila. Samotné studium splnilo všechny mé představy a naopak je i předčilo, když jsem díky programu mohl vyrazit na týkovou plantáž do Nikaragui nebo mangovou agrolesnickou farmu a přírodní park na Filipínách, kde jsem se toho hodně naučil z praktické stránky.
Šimon Hrbek
Absolvent
Když jsem se rozhodoval, kam jít studovat, vidina cestování a poznávání cizích kultur a různorodých typů lesního hospodaření u mě převážila. Samotné studium splnilo všechny mé představy a naopak je i předčilo, když jsem díky programu mohl vyrazit na týkovou plantáž do Nikaragui nebo mangovou agrolesnickou farmu a přírodní park na Filipínách, kde jsem se toho hodně naučil z praktické stránky.
Šimon Hrbek
Absolvent

Máš dotazy?

Ambasador programu

Během studia se mi postupně měnil pohled na přírodu kolem mě, poznávala jsem druhy rostlin, stromů a věděla jsem, z jakých důvodů se vyskytují na určitých stanovištích. Měla jsem možnost zapojit se do rozvojových projektů a navštívit tak místa, která by mě dřív ani nenapadla, že uvidím na vlastní oči. Pokud tě láká dozvědět se něco víc nejen o přírodě kolem nás, ale třeba i v oblastech kolem rovníku, tak je pro tebe studium tohoto oboru jasnou volbou.
Zpět k nabídce programů

Další programy této fakulty

Lesnictví

Studijní program Lesnictví vychází z komplexního pojetí lesnictví, tzn. znalostí základních složek lesních ekosystémů: lesnická geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zoologie či entomologie. Ty jsou důležité i pro další disciplíny, jako je ekologie lesa, lesnická typologie a na ně navazující odborné disciplíny: ochrana lesa, pěstění a zakládání lesů, těžba a doprava dřeva a hospodářská úprava. Při studiu se zorientuješ i v právních normách a systému veřejné správy a osvojíš si základy lesnické ekonomiky.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Technologie a management zpracování dřeva

Dřevo je materiálem budoucnosti. Díky studijnímu programu Technologie a management zpracování dřeva se seznámíš s problematikou moderních technologií prvotního zpracování dřeva. Získáš znalosti o konstrukci a výrobě nábytku, stavebně truhlářské výrobě, dřevostavbách či energetickém využití dřeva. Seznámíš se i s managementem výrobních procesů v dřevařském průmyslu, zahrnujícím logistiku, dopravní systémy či řízení jakosti ve firmě. V průběhu studia se budeš připravovat ve špičkových laboratořích, zkušebnách a dílnách.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Krajinářství

Při studiu Krajinářství získáš přehled v biologických a technických disciplínách souvisejících s celou problematikou komplexní péče o krajinu, zejména v oblastech vodního hospodářství, dřevinné vegetace nebo zpřístupňování krajiny. Dozvíš se také základy environmentální ekonomiky, politiky a legislativy. Nečeká tě jenom teorie, získáš i praktické znalosti díky cvičením a zpracováním dat v programech GIS nebo CAD a také díky odborným exkurzím, které jsou koncipovány v přímé návaznosti na přednášenou problematiku.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Čeština

Výroba nábytku

Při studiu programu Tvorba a výroba nábytku budeš pracovat se dřevem coby obnovitelnou surovinou v procesu výroby nábytku. Díky specializaci Výroba nábytku si osvojíš znalost výrobních technologií, nábytkových konstrukcí, vlastností materiálů a základy řízení výroby. Získáš znalosti o funkční bezpečnosti, pevnosti nábytku, materiálech i škodlivinách v interiéru. Nahlédneš i do managementu, poradenství a souvisejících oborů.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Čeština

Biomateriály

Studiem programu Biomateriály získáš přehled o vývoji, výrobě a zpracování inovativních materiálů a produktů na bázi dřeva a ostatních lignocelulózových materiálů a biomateriálů. Pozornost je věnována optimalizaci a inovaci technologických procesů zpracování a možnostem následného užití ve finálních výrobcích např. nábytku. Studium je také zaměřeno na analýzu životního cyklu výrobků, tj. aplikaci principů trvalé udržitelnosti včetně life cycle thinking a ekodesignu.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Čeština

Arboristika

Při studiu Arboristiky získáš praktické dovednosti v oboru péče o dřeviny ve městech a porozumíš technologickým a pracovním postupům. Pod vedením předních odborníků se budeš vzdělávat ve špičkových laboratořích i v terénu. Zelené město je skvělé místo pro život – a to i díky tobě!
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Design nábytku

Máš umělecké cítění a zajímá tě navrhování nábytku? Díky studijnímu programu Design nábytku získáš teoretické znalosti a díky technickému zázemí fakulty si vyzkoušíš realizaci svých návrhů nábytku i doplňků interiéru. Naučíš se propojit umělecké cítění a technické znalosti, které jsou nezbytné pro úspěšné navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu. Osvojíš si produktový design solitérních prvků a budeš mít možnost prezentovat své návrhy na výstavách a soutěžích.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
4 roky
Prezenční
Čeština

Myslivost

Cílem studia je připravit odborníky se zaměřením na udržitelný management populací a chov volně žijící zvěře v krajině a dále pak na management a řízení výkonu práva myslivosti. Studiem získáš základní teoretické znalosti z obecných disciplín, jako je zoologie, biologie, ekologie, nauka o prostředí, základy ekonomiky, a dále profesní znalosti a dovednosti v oboru myslivost. Studium ti pomůže pochopit i základní procesy udržitelného hospodaření v krajině.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Stavby na bázi dřeva

Při studiu programu Stavby na bázi dřeva získáš teoretické i praktické znalosti z oblasti navrhování a posuzování prvků, konstrukcí a staveb ze dřeva, materiálů na bázi dřeva, ale i dalších stavebních materiálů, které jsou založené na nejnovějších poznatcích v oboru. Zorientuješ se v aktuálních trendech, jako je snižování celkové energetické náročnosti budov, snižování materiálové náročnosti staveb, vliv staveb na okolní prostředí, recyklace stavebních materiálů, ekologické stavění apod. Praktické znalosti si osvojíš na cvičeních a exkurzích.
Lesnická a dřevařská fakulta
Bakalářský (Bc.)
3 roky
Prezenční
Čeština
Zpět k nabídce programů