Studentský návrh zaujal

14. 7. 2017
Knihovna Jiřího Mahena v Brně se rozhodla pro modernizaci Knihovny na Křižovatce a oslovila studenty hned několika vysokých škol. Vznikl tak unikátní workshop a zajímavé návrhy, které zaujaly odbornou i širokou veřejnost.

Během tří dnů na intenzivním workshopu se týmy snažily koncipovat reálný návrh úprav prostor Knihovny „Na křižovatce“. Tato pobočka KJM a zároveň jedna z nejstarších budov na Starém Brně svým technickým stavem i standardem vybavení neodpovídá současným požadavkům provozu knihovny s potenciálem vzniku komunitního centra. Smíšené týmy se pod vedením lektorů potýkaly nejen s projektem stavebních úprav a návrhem interiérů. Porotci z řad architektů, knihovníků i animátorů edukačních programů byli úrovní studií mile překvapeni. 

Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v Knihovně Jiřího Mahena slavnostní vyhlášení výsledků hlasování veřejnosti o ideový návrh přestavby pobočky KJM – Knihovny Na Křižovatce. Soutěžily 4 studentské týmy, vítězem se s počtem 59 hlasů stal tým zástupců Fakulty architektury, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a KISKU s názvem projektu „Mezi řádky.“

Celkem hlasovalo 236 zástupců veřejnosti. Návrhy je možné vidět http://nakrizovatce.knihovna.cz/verejne-hlasovani-navrh-nove-krizovatky/  .

Pro realizaci návrhu bude nutné získat podporu veřejnosti – obyvatel s trvalým bydlištěm ve městě Brně, v rámci participativního rozpočtu města, hlasování bude probíhat v listopadu 2017.

Více aktualit

Všechny aktuality