Studentské týmy z celé republiky řešily problémy hospodaření s vodou

29. 1. 2024
Celkem osmdesát studujících ze středních a vysokých škol se sešlo v Impact Hubu na akci Hackathon „Voda pro budoucnost“. Jejím cílem bylo zvýšit zájem o vodní hospodářství a rozšířit a sdílet klíčové znalosti s mladou generací. Týmy studujících se v kreativním prostředí zaměřily na aktuální problémy související s hospodařením s vodou. Akce se účastnilo celkem jedenáct středních škol z celé republiky společně s Vysokým učením technickým a Mendelovou univerzitou.

Studenti a studentky rozdělení do deseti týmů zpracovávali témata prezentovaná na začátku Hackathonu odborníky na problematiku vodního hospodářství. Mezi tématy bylo například zadržování vody v krajině, kontaminace vod pesticidy a léčivy nebo řešení odpadní vody v rámci udržitelně řešeného festivalu.

„Voda znamená život a věřím, že to vidíte stejně. Jste tu, abyste dali hlavy dohromady a vymysleli kreativní řešení, která pomůžou čelit současným i budoucím výzvám. Vodu potřebují lidé i příroda, proto Jihomoravský kraj podporuje projekty, které zadržují vodu v krajině,“ uvedl na zahájení náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Lukáš Dubec. Akci zahajovala také ředitelka Lipky Hana Korvasová, Milada Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU a Martin Klimánek, prorektor Mendelovy univerzity v Brně pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost. Ten připomněl, že Mendelova univerzita letos slaví 105 let od svého založení a problematiku vody řeší napříč všemi fakultami. Zároveň poznamenal, že vědci na MENDELU jsou otevření vedení Středoškolských odborných činností.

Každý z deseti studentských týmů vedli dva teamleadeři. Tým měl den a půl ke konzultaci zvoleného problému. Následně problém i jeho řešení studenti a studentky představili ve stručné tříminutové prezentaci. Nápady se studujícími poté diskutovali členové odborné poroty, jejíž součástí byl například zástupce velvyslance Nizozemského království David Röling, vedoucí marketingu Jihomoravského inovačního centra Michal Veselý nebo Miroslav Novák z Ministerstva Životního prostředí. Mezi řešená témata, která si studentské týmy zvolily, patřila bezpečnost přehrad, pozitivní využití povodňové vody nebo sdílení vody mezi městem a krajinou.

Více aktualit

Všechny aktuality