Studenti postrádají kontakt se spolužáky i kantory, chybí jim i kampus

3. 5. 2021
Studentům Mendelovy univerzity v Brně v zimním semestru 2020/2021 výrazně více chyběli spolužáci, prostředí a atmosféra univerzitního kampusu. Zhruba třetina dotazovaných také uvedla, že velmi postrádá přímý kontakt s vyučujícími. Vyplývá to z ankety mezi studenty, která srovnává situaci v letním semestru 2020 a následném zimním semestru.

Zatímco ještě před rokem přímý kontakt se spolužáky velmi postrádala asi čtvrtina dotazovaných, v zimním semestru to byla už více než polovina. „Podobně atmosféru univerzitního kampusu postrádá nyní naprostá většina všech studentů, o semestr dříve byla tato čísla mnohem nižší,“ uvedl prorektor pro vzdělávací činnost Radim Farana.

Pro řadu studentů je také velmi obtížné zachovávat sebedisciplinu a pozornost na online přednáškách. Jako pozitivní hodnotí Farana fakt, že studenti nezaznamenali větší problémy s přístupem k informacím a podkladům pro psaní závěrečných a seminárních prací. „Naši studenti i akademici doufají zároveň v blízký návrat k prezenční výuce, kterou považujeme za nezastupitelnou. Ukazuje se také, že drtivá většina vyučujících rychle přešla na online výuku už loni a v následujícím semestru ji vylepšila,“ dodal Farana.

Návrat studentů do školy je prioritou Mendelovy univerzity v Brně. Od minulého týdne se do školy vrátila část studentů, kteří si mohli dodělat laboratorní cvičení. Univerzita zároveň spustila pilotní projekt PCR testování, který se zatím vztahuje na zaměstnance. V budoucnu se ale rozšíří také na studenty. K přednostnímu očkování se zatím mohou hlásit pouze akademici.

Více aktualit

Všechny aktuality