Studenti LDF vytvořili modely pro výstavu Didaktické hračky

10. 2. 2015
Technické muzeum v Brně společně s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně připravilo pro své návštěvníky zajímavou výstavu v oblíbené expozici Technické herny. Didaktické hračky a modely přibližují technické dědictví a vlastnosti dřeva. Vytvářeli je studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Studenti se při výrobě didaktických modelů museli vypořádat nejen s konstruktérskými požadavky, ale bylo zapotřebí nastudovat i historické postupy a vyrobit zmenšeniny často již existujících objektů. Vznikly tak například funkční modely lisu na víno, tkalcovského stavu nebo vodního mlýna. V mnoha případech však nebyla předloha dostupná, a proto museli jejich tvůrci nastudovat historické zdroje a podle nich teprve vytvořit výkresovou dokumentaci. Tak vznikala například vodní pila dle Leonarda da Vinci nebo středověký jeřáb. Modely posloužily i při výuce, kdy autoři předvedli svá díla ostatním spolužákům spolu s odborným výkladem o používaných materiálech, pracovních postupech a nářadí. Nyní budou tyto funkční modely představující rozvoj techniky a různých oborů k vidění v Technickém muzeu v Brně.
 
Radost z těchto modelů na výstavě budou mít určitě i ti nejmenší. Didaktické hračky Gotický krov a Roubená chaloupka jsou totiž k dispozici dětským návštěvníkům Technické herny ve třetím patře muzea. Snahou výstavy je ukázat dětem postupné kroky vedoucí ke vzniku i náročných objektů. Malí i velcí návštěvníci tak mají možnost stát se na chvíli tesařem a postavit si roubenku nebo středověký krov.
 
Technická herna není pouze expozicí, ale umožňuje návštěvníkům seznámit se zábavnou formou se zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Návštěvník může s jednotlivými modely manipulovat a sledovat jak jednotlivé exponáty fungují. V herně platí dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte. Je zde vytvořena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Převážná část zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. U každého exponátu jsou k dispozici návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.
 
Vernisáž výstavy, která potrvá v Technické herně až do 30. srpna, se uskuteční ve středu 11. února od 15 hodin. Otevřeno je od úterý do neděle mezi 9 a 17 hodinou.

Více aktualit

Všechny aktuality