Studenti dostanou 50% slevu na ubytování na kolejích

25. 3. 2020
Studentům bude poskytnuta 50% sleva na kolejné od 1. 4. do konce smlouvy, nejpozději však do 30. 6. s tím, že student na pokoji nebude pobývat a nesmí v tomto období smlouvu vypovědět. Pokoj studentům tak po dobu platnosti smlouvy zůstává a své věci si tam mohou ponechat a buď si je po ukončení opatření přijedou vyzvednout nebo se na pokoje budou moci vrátit (pozn. závisí na nastavených opatřeních vlády). Tato sleva se nebude týkat studentů, kteří již vypověděli nebo případně v následujících dnech vypoví smlouvu na ubytování.

Více aktualit

Všechny aktuality