Specialisté mapují stav stromů v obcích postižených tornádem

14. 7. 2021
Odborníci a studenti z Mendelovy univerzity v Brně mapují stav stromů v obcích na jihu Moravy postižených tornádech. Většina z nich je v žalostném stavu. Ze stovek stromů zůstaly na místě spíše desítky, řada z nich je navíc silně poškozená.

„Vegetace v ulicích je buď žádná nebo silně poškozená,“ uvedla děkanka Zahradnické fakulty MENDELU Alena Salašová, která dnes byla v Moravské Nové Vsi. Odborníci z MENDELU včetně arboristů z Lesnické a dřevařské fakulty už mají za sebou mapování situace v Mikulčicích a chystají se ještě do Hrušek.

V Mikulčicích zmapovali 130 stromů. Podle Salašové jen část z nich zregeneruje a vytvoří druhotnou korunu. „Zaznamenávali jsme stromy pomocí GPS pro další využití v GIS (geografický informační systém), sepsali návrhy opatření a ošetření, v horším případě vyřkli ortel skácet,“ popisuje práci arboristů v Mikulčicích Luboš Úradníček z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Část práce na stromech už udělali hasiči, ulomené části jsou tedy už odstraněné. Po nich nastoupí arboristé, kteří musí koruny stromů odborně prořezat, aby se do nich nedostala infekce. „Pak budeme čekat, zda stromy zregenerují a vytvoří druhotně koruny,“ uvedla Salašová.
Podle ní budou obce potřebovat nové výsadby. Řádově půjde o stovky stromů. Studenti a experti MENDELU budou pomáhat postiženým obcím i v budoucnu. Navrhnou obnovu veřejných prostranství a pomohou s novou výsadbou.

Kontakt pro více informací: doc. Dr. Ing. Alena Salašová, děkanka Zahradnické fakulty v Lednici, alena.salasova@mendelu.cz, doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, e-mail: lubos.uradnicek@mendelu.cz, Ing. Luděk Praus Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, e-mail: ludek.praus@mendelu.cz

Foto: Březový hájek v Mikulčicích.

Více aktualit

Všechny aktuality