Slavnostní otevření nového teletníku v ŠZP Žabčice

15. 1. 2015
Provoz nově postaveného teletníku ve Školním zemědělském podniku v Žabčicích dnes slavnostně zahájil rektor Mendelovy univerzity v Brně, prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. společně s emeritním rektorem Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc., dr. h. c, rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc. a ředitelem Školního zemědělského podniku Žabčice, Ing. Radomilem Měřínským.

Touto stavbou pro 250 telat ve stáří 3-12 měsíců, která splňuje všechny současná kritéria a zásady správné zemědělské praxe byl dovršen několikaletý cyklus modernizace chovu skotu na Školním zemědělském podniku Žabčice. Zlepšené welfare („welfare“ je stavem naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím) a celkové podminky ustájení dávají předpoklad pro zlepšení užitkovosti a chovných parametrů základního stáda a zvýší kvalitu účelového využití ŠZP studenty MENDELU. Chov skotu v chápání univerzity znamená správně uplatňovanou zemědělskou soustavu, která dává nejvyšší předpoklad pro udržitelný rozvoj, přirozený greening (ozelenění) a nejlepší péči o půdní úrodnost. Chov holštýnského skotu MENDELU je jako jediný chov státních subjektů zahrnut v plemenné knize holštýnského skotu, a svou vysokou užitkovostí tak patří mezi nejlepší chovy v rámci České republiky.

Více aktualit

Všechny aktuality