Skončila oprava lesní cesty mezi Habrůvkou a Josefovem

24. 9. 2019
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny opravil lesní cestu mezi Habrůvkou a Josefovem na Blanensku. Ta slouží nejen lesníkům, ale jezdí po ní i cyklisté nebo hasiči a další složky Integrovaného záchranného systému. Rekonstrukce vyšla na 14,7 milionu korun, dvěma miliony přispěl na opravy lesnímu podniku Mendelovy univerzity Jihomoravský kraj.

Společnost STRABAG a.s., která vyhrála veřejnou soutěž, opravila komunikaci o celkové délce 3,4 km. Práce spočívaly v rekonstrukci vozovky, obnově a čištění odvodňovacích příkopů a opravě stávajících trubních i hospodářských propustků. „Stavební práce obsahovaly také rozrytí stávajícího povrchu včetně doplnění štěrkodrti a následně vybraná firma provedla pokládku podkladní a obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu,“ uvedla Petra Levá ze ŠLP Křtiny.

Cesta mezi Habrůvkou a Josefovem byla vybudována jako lesní odvozní cesta a je zde i vedena oblíbená cyklotrasa vedoucí z Adamova do Jedovnic. Cestu mohou cyklisté v plné míře znovu využívat od konce srpna. „Hlavním cílem opravy, kterou ŠLP Křtiny financuje i přes problémy v lesním hospodářství posledních let, bylo zajištění kvalitní a bezpečné lesní cesty,“ dodala Levá. Opravenou komunikaci mimo běžný provoz využívají hasiči i jiné složky Integrovaného záchranného systému ČR.

ŠLP Křtiny opravuje cesty na svých pozemcích postupně. Letos vyměnil vozovku na zhruba polovině trasy mezi Adamovem a Útěchovem, kterou v hojné míře využívají i motoristé. Cesta je zároveň nejrychlejší spojnicí mezi oběma sídly.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Petra Levá, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: +420 725 536 206.

Více aktualit

Všechny aktuality