Školní podnik dokončil výstavbu žlabů za 20 milionů korun

5. 11. 2018
Školní zemědělský podnik Žabčice, patřící Mendelově univerzitě v Brně, dokončil jednu z největší investic posledních let. Za zhruba 20 milionů korun postavil nové silážní žlaby a zrekonstruoval některé staré. Uskladnit tak může aktuálně až 10.000 tun krmiva, což podniku zajišťuje rezervu až na půl roku. Investice souvisí s orientací podniku na chov skotu v posledních letech, která je hlavním ekonomickým pilířem statku.

„Chov skotu v suchých letech přesahuje lehce 60% produkce podniku a při vytvořených krmných převisech poskytuje potřebnou stabilitu a přidanou hodnotu,“ uvedl ředitel podniku Radomil Měřínský. V Žabčicích Mendelova univerzita chová aktuálně přibližně 600 krav s průměrnou užitkovostí cca 11.000 litrů mléka na kus a rok.

Silážní žlaby podnik obnovuje postupně. Před dvěma lety postavil dva nové za 12 milionů korun, letos vyměnil už nevyhovující staré za 8 milionů korun. Stavbu podnik financoval z vlastních peněz. Chov skotu je v současné době ekonomicky výhodnou variantou a reakcí na klimatické změny a sucho. „Po zamítnutí solárně-energetického pilíře správní radou v roce 2009 jsme se obrátili k vybudování ekonomicky efektivního chovu mléčného skotu, jako dalšímu významnému hospodářskému pilíři po vinicích. Polní rostlinná výroba se v původním pojetí stala neúnosně riziková,“ uvedl Měřínský.

Podnik také významně investuje do stájí, technologií, strojního vybavení ale rovněž do výsadby vinic. Za posledních 15 let šlo dohromady o částku 415 milionů korun. „V podstatě každý rok stavíme významnou stavební akci a průběžně obnovujeme vinice. Polní rostlinná výroba za posledních 10 let významně pozměnila svoji náplň. Prioritou se stala výroba objemného krmení pro skot, změnila se struktura pěstovaných plodin a termíny výsevů,“ uvedl Měřínský, který na příští rok plánuje výstavbu jedné nové stáje, která nahradí starou, současnému pojetí welfare zvířat nevyhovující.

ŠZP Žabčice hospodaří na dvou oddělených provozech. Lednice na Moravě i Žabčice patří do nejaridnější oblasti jižní Moravy. Sucho, které letos stihlo většinu území ČR,  se ve stále ve větší pravidelnosti opakuje již od roku 2000. Letos se poprvé dostavilo ve dvou po sobě jdoucích letech. Podnik hospodaří celkově na 2334 hektarů zemědělské půdy, z toho přes 900 ha je půda vlastní. Má aktuálně 98 stálých zaměstnanců. Loni měl obrat 128 milionů korun při  zisku 10,6 milionu Kč. „Letošní rok bude i přes nepřízeň počasí a opakované sucho podobně úspěšný a měl by potvrdit správně nastavenou strukturu a směr podniku,“ dodal Měřínský.

Kontakt pro bližší informace: ředitel ŠZP Žabčice Radomil Měřínský, r.merinsky@seznam.cz, tel.: 724 132 683.

Více aktualit

Všechny aktuality