Škola bude prezentovat Mendela v zahraničí

17. 2. 2022
Mendelova univerzita v Brně bude prezentovat osobu nejslavnějšího vědce české historie G. J. Mendela v zahraničí. Slovinsko a Belgie uvidí výstavu zaměřenou na jeho život v podobě komiksu Lucie Seifertové. Expozici v zahraničí finančně podpořil brněnský magistrát.

„Se Slovinskem máme v posledních letech nejrozvinutější spolupráci, Brusel je sídlem orgánů Evropské unie, které bude Česká republika od července předsedat,“ vysvětluje vedoucí Oddělení komunikace a marketingu Mendelovy univerzity v Brně Jiřina Studenková.

Ve Slovinsku budou panely s Mendelovým životem a dílem od dubna do října, v Belgii od července po listopad. „V Belgii chceme určitě začínat v Bruselu, další místa jsou předmětem jednání. Také ve Slovinsku bude naše výstava putovní. Partnery a místy jsou lublaňská Národní a univerzitní knihovna, Regionální muzeum Maribor, Univerzita Nova Gorica nebo hrad Bogenšperk,“ uvedla Studenková.

Výstavy budou prezentovat město Brno jako kolébku genetiky, sídlo inovativního vědeckého poznání, jako místo s kreativním přístupem k vědeckým tématům a univerzitní město s vědecko-výzkumnými kapacitami a inovativními firmami. Přispějí také k rozvoji cestovního ruchu v Brně, budou město návštěvníkům prezentovat jako atraktivní moderní metropoli, která přitahuje kreativce, studenty, investice a byznys.

Výstava ve Slovinsku bude ve slovinštině a prostřednictvím QR kódu bude odkazovat návštěvníky na anglickou mutaci. Výstava v Belgii bude připravena v angličtině a po ukončení v Bruselu bude využita v areálu MENDELU ke stabilní prezentaci osobnosti G. J. Mendela.

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který je znám jako zakladatel genetiky. Na přípravě oslav se podílejí instituce z Brna i celé republiky a jejich cílem je osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi lidmi z regionu, České republiky i zahraničí. Akce spojené s tímto výročím jsou postupně zveřejňovány na webu mendel.brno.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality