Setkání zástupců Iránu a MENDELU

3. 10. 2016
V pondělí 3. 10. Mendelovu univerzitu v Brně navštívil vedoucí zastupitelského úřadu Íránské islámské republiky, vážený pan Ali Akbar Jowkar, i se svým prvním tajemníkem, aby podpořili prohloubení spolupráce Íránu s naší institucí.

Jedná se především o společnou vědeckou práci a projekty v oblasti produkce obilovin, ovoce a pěstování léčivých rostlin, ale i vodohospodářství, problematiku obnovy lesů po těžbě, mechanizace zemědělství. V centru zájmu stojí také zvyšování produkce bez použití hnojiv a chemie. Írán je také jednou z deseti nejrozvinutějších zemí v oblasti nanotechnologií.

Agronomická fakulta i lesnická a dřevařská fakulta již s Íránem spolupracují a vidí v daném regionu velký potenciál, kontakty jsou podpořeny také působením íránských absolventů MENDELU na tamních univerzitách. Překážkou intenzivnější spolupráce v některých oblastech ale i nadále zůstává bezpečnostní situace. Jako zajímavost zastupitelský úřad též nabídl možnost zprostředkování výuky perštiny na fakultě.

Návštěva přišla shodou okolností v den, kdy rektor MENDELU podepsal první memorandum o spolupráci s íránskou univerzitou, a to s Univerzitou v Gílánu. Na této univerzitě probíhá intenzivní spolupráci např. prof. Holuši (LDF) a doc. Imanpoura (absolventa doktorského oboru Zootechnika na AF MENDELU). Společně se jim mj. již podařilo v Íránu objevit dosud nepopsaný druh vážky Cordulegaster vanbrinkae. 

Více aktualit

Všechny aktuality