Senioři a studenti k sobě mají blíž díky Mezigenerační univerzitě

29. 3. 2023
Mezigenerační univerzitu realizuje Institut celoživotního vzdělávání MENDELU třetím rokem. Od začátku se zaměřuje na spojení generací v rámci rodiny. Prarodiče se v rámci mezigeneračních programů setkávají se svými vnoučaty, společně se vzdělávají a prohlubují rodinné vazby. Mezigenerační univerzita v loňském roce rozšířila své vzdělávací aktivity mimo rodiny a zaměřila se na společné vzdělávání studentů prezenčního studia společně se seniory z univerzity třetího věku.

„Události, kterých jsme v posledních dvou až třech letech součástí, ať už jde například o proběhlou koronavirovou pandemii, válku na Ukrajině nebo nedávné prezidentské volby, spíše mohou vyvolávat řadu mezigeneračních nedorozumění či dokonce rozporů. Snahou každé vyspělé společnosti by však mělo být generace spíše spojovat a posilovat vzájemnou otevřenost, solidaritu a toleranci. Mendelova univerzita chce ukázat nové možnosti mezigeneračního přemýšlení a nabídnout prostředí pro dialog generací,“ přiblížila Kateřina Pevná, metodička Mezigenerační univerzity.

Reakce účastníků mezigeneračních aktivit z řad studentů i seniorů ukazují, že po jejich absolvování skutečně může docházet ke změně vnímání druhé generace. „Možná někdy zbytečně odsuzujeme chování mladých. Pokud člověk chce s mladými vyjít, najde způsob společné komunikace. A taky ho to obohatí. Byla jsem ráda, protože ty moje zkreslené představy dostaly na zadek, jak se říká,“ zhodnotila zkušenost po absolvovaném kurzu seniorka. Obdobný pohled měli i dotazovaní z řad studentů. „Musím říct, že jsem se toho lehce bála, s babičkou a dědou nemám úplně nejlepší vztah. Strašně se utápí, pořád je něco špatně, nikdy nic nepochválí. Ale senioři byli úplně neskuteční a ukázali mi druhou stranu života seniora. Pro mě to byla neskutečná zkušenost a jsem strašně ráda za to, že mi dali úplně jiný pohled. Snažím se to teď předávat doma svým prarodičům,“ shrnula studentka.

Nový styl mezigeneračního přemýšlení chce Institut celoživotního vzdělávání ukázat i na připravovaném mezinárodním setkání univerzit třetího věku, které proběhne na konci března na MENDELU. Jeho součástí je i představení mezigeneračního vzdělávání pomocí prožitků. Účastníci setkání si tak budou moci na vlastní kůži vyzkoušet nové interaktivní metody vzdělávání. „Cílem setkání, které bude MENDELU hostit, je vytvořit prostor pro vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností lidí, kteří jsou ve vzdělávání seniorů zainteresovaní, ať již jak jeho realizátoři či jako donoři a ukázat moderní trendy v této oblasti vzdělávání,“ uvedla Pevná. Podle ní je v současnosti populární právě prožitkové vzdělávání v podobě terénních cvičení nebo práce v laboratořích. Například v rámci posledního setkání Mezigenerační univerzity si účastníci společně vyzkoušeli mimo jiné výrobu čerstvého sýra či zmrzliny pod vedením odborníků z Agronomické fakulty.

Mezinárodní setkání univerzit třetího věku proběhne 30. až 31. března na Mendelově univerzitě v Brně v rámci projektu Erasmus 60+. Půjde o setkání osmi evropských univerzit zapojených do projektu a rovněž zástupců státní správy a samosprávy, neziskových organizací či domovů pro seniory.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Kateřina Pevná, katerina.pevna@mendelu.cz, +420 604 343 377, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality