Rybáři MENDELU budou kontrolovat udržitelný chov ryb pro řetězec Albert

28. 11. 2023
Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářské podniky, které budou dodávat ryby a rybí produkty do obchodního řetězce Albert. Podniky, které splní stanovená kritéria, získají certifikaci a budou moci užívat ochrannou známku Udržitelný chov ryb. Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění podmínek budou vědci z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU každoročně kontrolovat. Chtějí tak podpořit konzumaci lokálních ryb v českých domácnostech a trvale udržitelný chov ryb v tuzemských rybnících. Iniciátorem certifikace je obchodní řetězec Albert, záštitu projektu poskytuje Rybářské sdružení ČR, které je zároveň i vlastníkem ochranné známky.

Desatero zásad pro získání a držení certifikace zahrnuje nejen systém chovu, ale i přikrmování ryb nebo jejich přepravu. Nevynechává ani péči o rybniční plochu a plnění mimoprodukčních funkcí rybníků. Hlavní vizí je dostat do povědomí tuzemských zákazníků i široké veřejnosti problematiku chovu sladkovodních ryb v ČR. Chceme při tom poukázat na výhody této živočišné výroby v porovnání s chovem jiných hospodářských zvířat, zdůraznit lokálnost a kvalitu této suroviny i zvýšit spotřebu sladkovodních ryb v České republice,“ přiblížil Jan Mareš z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU.

„Velice si vážíme spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, s Rybářským sdružením ČR a tuzemskými rybáři. Společně jsme se zavázali k podpoře udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění kvalitních lokálních rybích produktů pro naše zákazníky. Certifikace Udržitelný chov ryb nám umožňuje nabídnout zákazníkům ryby, které jsou nejen chutné, ale také jejich chov a výlov je šetrný k životnímu prostředí,“ uvedl manažer kvality v Albertu, Dušan Bergr.

„Naše rybářství patří mezi nejvýznamnější tradiční chovatele ryb. Desatero zásad nám pomůže v dalším rozvoji udržitelného chovu ryb. Díky certifikaci můžeme garantovat zákazníkům kvalitní rybí maso, ale především zachování toho nejlepšího, co nám tradice zanechala s přihlédnutím k nejmodernějším trendům v chovu ryb,“ uvedl Tomáš Brabec z Rybářství Třeboň.

Iniciativa vznikla pod záštitou Rybářského sdružení ČR, které již řadu let podporuje zachování rybničního bohatství a tradičního rybářství v České republice. „Jedná se o významný milník pro celé odvětví rybářství v České republice. Certifikace zaručuje, že ryby, které Albert nabízí svým zákazníkům, jsou chovány s ohledem na životní prostředí a jsou zároveň udržitelným produktem i pro další generace. Rybníkářství je tradiční obor, který má v Česku mnohasetletou tradici, ale s přicházejícími klimatickými změnami se také musíme připravovat na budoucnost a zároveň by tyto produkty měly odpovídat požadavkům moderního zákazníka, mimo jiné také dbát například na lokálnost produkce, ale i na životní pohodu zvířat,“popsal Michal Kratochvíl, ředitel Rybářského sdružení.

Optimální spotřeba je dle odborníků kolem 17 kg ryb na osobu a rok. Přestože průměrná roční spotřeba ryb na jednoho obyvatele zeměkoule je 20 kg, statistická roční spotřeba na jednoho obyvatele Evropské unie je pouze 11 kg. V České republice pak spotřeba ryb dlouhodobě stagnuje na hodnotě 4–5 kg, z toho jen 1,3 kg na osobu ročně jsou právě sladkovodní ryby tuzemského původu. Dovoz ryb převyšuje vývoz, a to více než dvojnásobně. Vysoká hodnota importu je způsobena především značným množstvím dovezených mořských ryb a produktů z nich vyrobených. Nejprodávanější rybou v ČR je mořský losos obecný.  Na druhé straně import ryb živých je mnohem nižší než vývoz této celní položky. Nejvíce zastoupený ve vývozu živých ryb je setrvale kapr obecný. Před Vánoci se prodá 80 až 85 % kaprů určených pro tuzemský trh,“ shrnul Lukáš Harabiš z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU.

Kontakt pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, +420 606 805 124, jan.mares@mendelu.cz, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU; Ing. Lukáš Harabiš, +420 733 280 506, lukas.harabis@mendelu.cz, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU

Desatero zásad udržitelného chovu ryb

  • uzavřený systém chovu
  • eliminaci nežádoucích druhů ryb
  • maximální rybí obsádka
  • pravidla přikrmování ryb
  • ochrana a šetrné zacházení s rybami
  • podmínky použití medikovaných krmiv a léčivých přípravků
  • vápnění a hnojení rybníků
  • péče o rybniční plochu a mimoprodukční funkce rybníku

Více informací na webových stránkách Udržitelný chov ryb.

Více aktualit

Všechny aktuality