Réva vinná si poradila se suchem, raší i nové vinice

6. 6. 2022
Dosavadní vývoj počasí je pro růst a vývoj révy vinné příznivý. Réva vinná si díky hlubokému kořenovému systému zatím většinou dobře poradila se suchem. Také nově vysazené vinice začaly dobře rašit, říká v komentáři Pavel Pavloušek ze Zahradnické fakulty MENDELU.

„Ve vinicích, kde bylo na podzim 2021 výraznější sucho, se projevily nižší zásobní látky ve starém dřevě a kořenech. Díky tomu docházelo v takových případech k pomalejšímu růstu. Výraznější rozdíl v růstu a vývoji révy je možné pozorovat mezi vinařskými podoblastmi.

Vinice v nejteplejších vinařských podoblastech (mikulovská, znojemská) je již réva vinná krátce před kvetením nebo již kvete. V chladnějších podoblastech potom ještě určitá doba do kvetení zbývá. Také zdravotní stav révy je zatím vynikající, protože doposud byly méně příznivé podmínky pro rozvoj houbových chorob, zejména díky nízkým úhrnům srážek a také nižší vlhkosti vzduchu.

Ve vinicích se však projevuje výraznější napadení roztoči, v podobě plstnatosti a kadeřavosti. V současné době probíhá ošetření proti houbovým chorobám, v termínu před kvetením révy. Dosavadní průběh vegetačního období je podobný vývoji révy v ročníku 2000. Ve vinicích, kde se výrazněji projevují příznaky sucha na růst a vývoj révy vinné je třeba se zabývat péčí o půdu a podpořit růst révy vinné s využitím biostimulantů nebo dalších přípravků určených pro podporu růstu.“

Autorem komentáře je prof. Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., tel.: 728 120 454, mail: pavlous@zf.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality