Réva vinná rašila letos nejpozději za čtvrtstoletí

8. 6. 2021
Réva vinná rašila letos v nejpozdnějším termínu za posledních 25 let. Díky tomu unikla riziku poškození jarními mrazy, takže tento stav nemusí být hodnocen negativně. Z pohledu vývoje vegetace jsou určující především termíny kvetení a zaměkání bobulí. Na základě těchto termínů je možné odhadovat vývoj vegetace.

Klíčovým klimatickým faktorem, který ovlivňuje fenologický vývoj révy je teplota. Průběh teplot je proto hlavní faktor ovlivňující růst letorostů. Důležité je také oteplování půdy, které aktivuje tok zásobních látek a aktivitu kořenového systému. Pro růst révy jsou příznivé teplé dny a teplé noci. Průběh počasí, kdy docházelo k výraznému poklesu nočních teplot, omezoval růst révy vinné. Současný vývoj je příznivý pro růst révy vinné a přírůstky mohu představovat i několik centimetrů délky letorostů za den.

Od počátku vegetace se často skloňuje zpoždění ve fenologickém vývoji rostlin. Současné počasí pozitivně působí na snižování „zpoždění“ ve vegetaci. Kvetení révy lze proto očekávat pozdější oproti dlouhodobým průměrům, ale nebude se již jednat o nějaký výrazný rozdíl.

Je třeba si také uvědomit, že v ročnících 2018 a 2019 dozrávaly hrozny výrazně dříve, než je obvyklý termín zrání jednotlivých odrůd. Raný termín zrání se mohl negativně projevit především na kvalitě sekundárních metabolitů – aromatických a fenolových látek. Naopak loni dozrávaly odrůdy v obvyklých termínech. Není proto účelné, aby vegetace byla „co nejrychlejší“, ale naopak aby jednotlivá fenologická stádia probíhala v dlouhodobě obvyklých termínech.

Termín kvetení a zaměkání proto ukáže další vývoj vegetace. Některé scénáře, jak réva vinná optimálně nedozraje, nejsou skutečně na místě. Jednak je teprve praktiky začátek vegetace a příroda a réva vinná k sobě neodmyslitelně patří, takže si určitě vzájemně „pomohou“.

Autorem komentáře je prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD.

Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), tel.: 728 120 454, mail: pavlous@zf.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality