Rektorka jednala se zástupci Jihomoravského kraje

28. 4. 2021
Jihomoravský kraj plánuje rozšíření spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně. Vedení obou stran se dnes dohodlo na několika projektech, další budou zřejmě následovat. Podle hejtmana Jana Grolicha by experti školy měli pomáhat například při vyhodnocování projektů na zadržování vody v krajině nebo při ochraně alejí stromů. Podle rektorky MENDELU Danuše Nerudové budou odborníci univerzity hrát významnou roli při adaptaci jihomoravských zemědělců na klimatickou změnu.

Hejtman Jan Grolich dnes uvedl, že jednání na MENDELU přineslo hned několik konkrétních témat. Sám již jednal na Masarykově univerzitě a chystá se i na VUT. „Dnešní setkání vnímám v symbolické rovině v rozšíření spolupráce. Máme spoustu témat, která má kraj společná s Mendelovou univerzitou v Brně a projektů, ve kterých můžeme využít odborných znalostí na univerzitě. Je tu spousta konkrétních projektů, kde jsme schopni od zítřka spolupracovat a vzájemně to vnímáme jako přínos,“ uvedl Grolich.

Jako příklad uvedl odbornou konferenci k výročí 200 let od narození J. G. Mendela, která se uskuteční v příštím roce a kraj by ji chtěl zaštítit. Zmínil i krajské dotační programy na opatření pro zadržování vody v krajině. „Tady bychom chtěli, aby nám je MENDELU věcně oponovala a pomohla nám při vyhlašování nejlepších projektů,“ uvedl hejtman. Odborníci MENDELU se budou do budoucna podílet na pasportizaci alejí kolem silnic, aby se do budoucna nestalo, že bude vedení kraje například plánovat podobné projekty bez dostatečného ohledu na vzácné stromy a aleje.

Dvouhodinové jednání mělo zhruba dvě desítky bodů. „Vzhledem k zaměření naší univerzity, která se primárně věnuje zemědělství a lesnictví tak jsme hovořili o tom, že region jižní Moravy bude čelit obrovské výzvě při změně klimatu. Naše univerzita by měla hrát zásadní roli při pomoci zemědělcům změnit jejich techniky hospodaření, tak aby v nových podmínkách mohli úspěšně hospodařit,“ uvedla Nerudová. Jako další příklad spolupráce zmínila plánování sítě cyklostezek, z nichž některé mají vést přes pozemky školy.

 

Více aktualit

Všechny aktuality