Rektoři vyzývají k aktivní volební účasti

23. 5. 2019
Rektoři českých univerzit vyzývají studenty a zaměstnance vysokých škol a také všechny občany, aby se zúčastnili nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které se konají v pátek 24. a v sobotu 25. května. Zároveň voliče nabádají k tomu, aby vybírali z těch kandidujících stran, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce. Vyplývá to z prohlášení České konference rektorů.

„Je nesmírně důležité, aby Českou republiku v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří budou schopni ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na vytváření silného vzdělávacího systému pro znalostní ekonomiku, která obstojí v rostoucí globální konkurenci s velkými, stále razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi,“ uvádí se v prohlášení České konference rektorů. Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová k tomu dodala: „Naše univerzita se snaží plnit jednu z rolí, kterou ve veřejném prostoru má, a to je výchova studentů k aktivnímu občanství a společenské angažovanosti. Proto apeluji na naše studenty, ale i zaměstnance, aby svou aktivní participací ve volbách přispěli k tomu, že Česká republika bude mít v Evropském parlamentu kompetentní zástupce.“

České univerzity jsou podle svých vedoucích představitelů nedílnou součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, ve kterém studuje v současné době více než 20 milionů studentů. Česká konference rektorů pokládá aktuální volby do Evropského parlamentu za důležité pro další rozvoj vzdělávání v České republice. V uplynulých deseti letech Česká republika čerpala pro tuto oblast z evropských fondů podporu v celkové výši 85 miliard Kč.

Blíže viz prohlášení České konference rektorů zde.

Více aktualit

Všechny aktuality