Rektoři jednali na MENDELU

18. 6. 2020
Mendelova univerzita v Brně dnes hostila 156. zasedání Pléna České konference rektorů. Na posledním jednání před prázdninami rektoři hodnotili spolu s ministrem školství mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou aktuální problematiku vysokého školství v době koronavirové krize.

Ministr vysokým školám za jejich činnost v posledních měsících poděkoval. Zmínil jejich podíl na testování, pomoc seniorům, hlídání dětí zdravotníků, právní pomoc. „Univerzity ukázaly, že třetí role univerzit není jen prázdné slovo, které se dává do proslovů, ale zjevně ho dokázaly naplnit obsahem,“ uvedl Plaga.

Spolu s rektory dnes v Brně řešil větší flexibilitu vysokých škol směrem k distančnímu vzdělávání. „Bavili jsme se o strategických záměrech na další období,“ uvedl ministr, který sám věří, že se celá vzdělávací soustava vrátí co nejdříve do stavu před březnem letošního roku. „Je nepochybné, že nás ještě budou provázet zvýšená hygienická opatření a dotknou se i vysokých škol,“ uvedl Plaga. Vysoké školy mají podle něj tu výhodu, že řada z přednášek může probíhat i distančně. „Přes centrální rozvojový program chceme školy motivovat a finančně podpořit, aby se posunuly v distanční výuce ještě poněkud dopředu a byly připraveny na případnou odstávku části výuky nebo část výuky aktivně převedly na vzdálený způsob,“ uvedl ministr.

Na další etapu distanční výuky se připravuje i Mendelova univerzita v Brně. „Pracujeme s variantou, že ještě příští semestr bude takový, že budou zřejmě lokální lock downy. Určité části výuky budou zřejmě probíhat online způsobem,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová. V létě budou pedagogové školy natáčet hromadné přednášky, aby se daly v dalším semestru použít. Zimní semestr podle rektorky začne v termínu. Škola neměla rektorské volno díky tomu, že jako první přešla na distanční výuku. Nerudová počítá s tím, že na zimní semestr přijedou i někteří zahraniční studenti.

„Obrovským problémem jsou studenti samoplátci, protože většina z nich je ze zemí mimo EU. Tam je velký problém, protože hranice Schengenu jsou stále uzavřené,“ uvedla Nerudová, která dlouhodobě prosazuje otevření hranic. Česká konference rektorů dnes v této souvislosti vyzvala stát, aby proces přijímání a zpracování víz byl reorganizován tak, aby studenti a uchazeči ze zemí s vízovou povinností mohli zahájit studium na českých vysokých školách ještě v zimním semestru, například formou krátkodobých víz. „Univerzity jsou instituce, které potřebují obrovskou diverzitu,“ uvedla Nerudová.

Česká konference rektorů dnes vyzvala prostřednictvím MŠMT ministerstvo zdravotnictví, aby zmírnilo restriktivní opatření v oblasti vysokého školství. Žádá například zvýšení počtu osob, které mohou být při dodržení hygienických zásad přítomny v jedné místnosti. Zároveň apeluje na vládu, aby dodržela závazek navyšovat finanční prostředky do vysokého školství, které prokázalo v době pandemie, že je strategickou infrastrukturou státu. Předseda České konference rektorů Petr Sklenička v této souvislosti zmínil testování COVID-19 a také související výzkum. Zmínil také množství dobrovolníků, kteří pomáhali i v jiných oblastech, například v zemědělství, kde chyběli zahraniční pracovníci. Podle českých rektorů univerzity přišly o řadu forem příjmů, kromě samoplátců jde například o výpadek provozu kolejí a menz a také o spolupráci s firmami, která u některých univerzit tvořila až třetinu příjmů.

Mendelova univerzita v Brně hostila plénum České konference rektorů popáté v historii, naposledy to bylo před pěti lety. Česká konference rektorů je sdružení rektorů všech 26 veřejných, dvou státních a celkem 18 soukromých vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. Další jednání Pléna České konference rektorů se uskuteční v říjnu.

Více aktualit

Všechny aktuality