Rektor předal ceny vítězům studentské soutěže

30. 6. 2014
Ve středu 25. června 2014 se rektor MENDELU prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. zúčastnil slavnostního vyhlášení studentské soutěže. Soutěž pořádalo nákupní centrum Královo Pole ve spolupráci s MENDELU a jejím cílem byl návrh informačního stánku.

Vítězem se stal tým vedený Jiřím Krejčeříkem z Fakulty designu a umění Západočeské univerzity. Druhé místo obsadil V. Šprdlík a E. Šebelová z Mendelovy univerzity v Brně a třetí byl tým B. Jelínková, K. Hečková, T. Hnaniček, P. Nováková rovněž z MENDELU. Vítězný projekt bude zrealizován v rámci budoucí modernizace a rozšíření nejnavštěvovanějšího nákupního centra v severní části Brna, říká Sandrine Fauconnet, Associate Director ve společnosti AErium Finance, která zastupuje majitele centra.

Porota obdržela sedm kvalitních návrhů, tři z nich postoupily do nejužšího výběru. Zadání projektu kladlo důraz na použití materiálů přátelských k životnímu prostředí, což je v souladu s plánem majitele centra získat zelený certifikát BREEAM (úroveň velmi dobrý ) udělovaný budovám s nízkým dopadem na životní prostředí. Většinu návrhů do soutěže přihlásili studenti Mendelovy univerzity a VUT v Brně. Mezi prvními sedmi byly 4 návrhy od studentů MENDELU.

Další informace jsou k dispozici na webu centra www.nckrpole.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality