Rektor Mareš byl dnes slavnostně inaugurován

16. 6. 2022
Nový rektor Jan Mareš (60), který byl dnes slavnostně uveden do své funkce, vnímá Mendelovu univerzitu v Brně jako tradiční, ale zároveň i jako moderní pracoviště, které svým zaměřením a rozsahem aktivit řeší nejen základní potřeby existence člověka, ale přijímá i výzvy 21. století. Uvedl to dnes v univerzitní aule při svém inauguračním projevu.

„Zdravá krajina, zdravá potravina, zdravý člověk. To je výzva akcentovaná probíhající klimatickou změnou i snahou o omezení a regulaci na všech úrovních. To je i příležitost pro naši univerzitu do budoucna,“ uvedl Mareš, který se stal v pořadí 34. rektorem školy. Akademický senát jej zvolil přesně tři měsíce před dnešní inaugurací. Univerzitu vede Mareš od 31. března, funkční období rektora je čtyřleté.

Nový rektor chce přispět k dalšímu rozvoji Mendelovy univerzity a upevnění jejího postavení nejen v rámci Brna a České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. „K tomu je potřeba poctivé práce, vzájemné spolupráce, a zodpovědného přístupu k řešení jednotlivých problémů,“ zmínil Mareš, jehož funkční období začíná právě v roce velkých oslav 200 let od narození G.J. Mendela. Na jeho odkaz MENDELU navazuje, což ji podle nového rektora jednoznačně staví do role „research university“.

Prioritou podle nového rektora bude vzdělávací činnost a její rozvoj odpovídající současným požadavkům trhu práce. „Budu se snažit zohlednit specifika výuky jednotlivých fakult, přitom však akcentovat jejich vzájemné propojení pro umožnění multidisciplinárního vzdělávání našich absolventů. Zároveň budu podporovat rozvoj praktické výuky, zapojování studentů všech stupňů do výzkumných aktivit jednotlivých pracovišť a spolupráci s našimi školními podniky,“ uvedl Mareš, jehož hlavním cílem je, aby za 4 roky byla Mendelova univerzita v Brně univerzitou moderní, jednotnou, stabilizovanou a sebevědomou.

Profesor Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb.

Více aktualit

Všechny aktuality