Regionální kolo soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF)

3. 3. 2016
Ve čtvrtek 14. dubna 2016, od 9:00 do 14:00 se na LDF uskuteční regionální kolo soutěže zaměřené na znalosti mladých lidí o lese a lesním hospodářství.

 

Na LDF MENDELU se uskuteční Regionální kolo soutěže zaměřené na znalosti mladých lidí o lese a lesním hospodářství. Soutěže se zúčastní vítězná družstva z 11 místních kol z Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina.  

Termín:

čtvrtek 14. dubna 2016, od 9:00 do 14:00 

Místo:

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity V Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, budova B, zasedací místnost 2. patro. 

YPEF je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: mladší 13 – 15 a starší 16 – 20 let. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Soutěží se na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Více na:

http://www.ypef.cz/cs/o-nas/zakladni-informace

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality