Ředitelé knihoven se sešli na MENDELU

25. 3. 2015
Jedenkrát ročně svolává Sdružení knihoven ČR Valnou hromadu. Tu letošní spolupořádal Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb dne 24. března 2015 v Mendelově pavilonu.

V doprovodném programu účastníci navštívili provoz oddělení rybářství a hydrobiologie Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, odpoledne potom Botanickou zahradu a arboretum včetně skleníků s kvetoucími orchidejemi. Sdružení knihoven ČR je zájmové sdružení právnických osob, členy je v současné době 45 knihoven a informačních středisek. Cílem jejich práce je koordinovat spolupráci a napomáhat koncepčnímu rozvoji odborných a veřejných knihoven. 

Více aktualit

Všechny aktuality