Průlom v mezinárodní spolupráci ČR-Peru

8. 11. 2016
Dne 16. 10. 2016 rektor Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, Peru, Dr. Aníbal Quinteros García, podepsal inter-institucionální dohodu v rámci programu Erasmus+. 

Tato dohoda poprvé akademickým pracovníkům z této instituce umožní navštívit Mendelovu univerzitu v Brně. Rektor UNSM-T současně stvrdil svým podpisem také příkazní smlouvu pro Dr. Carlose Rengifo Saavedru, vedoucího Ústavu agronomie, který se v termínu od 28. 1. – 12. 2. 2017 zúčastní čtrnáctidenního workshopu na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií v rámci podpořeného projektu kreditové mobility Erasmus+. Tento workshop bude pořádán za účelem přípravy španělského programu Mezinárodní teritoriální studia, prvního magisterského programu vyučováneho v České republice ve španělském jazyce. Stejné typy dokumentů byly počátkem října 2016 podepsány také na Universidad Andina de Cuzco, odkud na MENDELU také přijedou první vyučující.

Více aktualit

Všechny aktuality