Prorektor MENDELU Petr Doležal obdržel státní polské vyznamenání

13. 10. 2015
Dne 6. října 2015 bylo za účasti rektora MENDELU prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. uděleno prorektorovi prof. MVDr. Ing. Petru Doležalovi, CSc. státní polské vyznamenání Zlatý záslužný kříž za zásluhy v rozvoji polsko-české spolupráce v oblasti vědecko-pedagogické činnosti. Zlatý záslužný kříž byl panu prorektorovi předán na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky. Spolupráce na vysoké úrovni probíhá zejména s Technickou univerzitou v Opole, a to v oblasti vědecké i pedagogické. Velmi panu prorektorovi gratulujeme!  

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=387)}

Více aktualit

Všechny aktuality