Projekt Mobility MENDELU

17. 5. 2018
Patnáct zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně vyjede do konce června do nejrůznějších evropských a mimoevropských zemí v rámci projektu "Mobility MENDELU".  V současné době již odcestovalo pět výzkumných pracovníků na šestiměsíční výzkumné pracovní pobyty do zahraničí, a to do Německa, Rakouska, Španělska, Nizozemsko a Irska.

V projektu je naplánovaných celkem 19 mobilit, zbylé čtyři budou zahájeny v druhé polovině roku 2018 nebo v první půlce roku 2019. Ze zahraničí pak v letech 2018–2020 přijedou 4 výzkumní pracovníci, a to ze Španělska, Portugalska, Japonska a Brazílie.

První vyjíždějící výzkumný pracovník z Ústavu informatiky PEF je již od března 2018 v Německu na Universitě v Kostnici, kde na Ústavu počítačové a informační vědy řeší výzkum v oblasti detekce plagiátorství a akademické etiky.

V Rakousku, konkrétně na Fachhochshule v Salcburku, je od dubna 2018 výzkumná pracovnice z Ústavu dřevařských technologií LDF, která se v rámci svého výzkumu zabývá modelováním a analýzou střešních konstrukcí a konstrukčních prvků historických budov.

Do Španělska v dubnu 2018 odcestoval výzkumný pracovník z Ústavu chemie a bichochemie AF, aby na Andaluském institutu věd o Zemi v Granadě realizoval výzkum v oblasti krystalografie peptidů a proteinů.

Další výzkumný pracovník z Ústavu ekologie lesa LDF je od dubna 2018 na nizozemské Univerzitě ve Wageningenu, kde se věnuje zkoumání koloběhu živin v nizozemských lesích.

Zatím poslední výzkumná pracovnice odcestovala koncem dubna 2018 do Irska, kde se na University College v Dublinu zabývá studiem molekulárně-biologických mechanismů ovlivňujících internalizaci nanočástic do nádorových buněk.

 

 

Foto: ilustrativní fotografie Pexels.com

Více aktualit

Všechny aktuality