Projekt „Akademici čtou dětem“ s úspěchem pokračuje

27. 5. 2016
Brno, 19. 5. 2016 - Již dva měsíce akademičtí pracovníci Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU čtou dětem ve dvou brněnských mateřských školách pohádky.

 

Interní projekt Akademici čtou dětem od svého zahájení v březnu nabral na síle. Do čtení pohádek se zapojili nejen všichni pedagogové, ale i vedení vysokoškolského ústavu, včetně ředitelky doc. PhDr. Dany Linhartové, CSc. A co víc, o čtení dětem projevili zájem i studenti učitelství z prezenční formy studia. Každý pátek tak v mateřských školách čte jeden učitel se svým studentem pohádky a poté si o nich s dětmi povídají. Někteří akademici pro děti připravují i úkoly, přiměřené jejich věku, související s tématem pohádky. Nadšení a spokojenost jsou znát na obou stranách. 

Některá čtení jsou tematicky zaměřená. Například ředitelka ICV MENDELU doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. připravila pro děti „hráškové“ čtení. Dětem v univerzitní MŠ Hrášek četla pohádku O princezně na hrášku a následně děti kreslili hráškový lusk, který je i symbolem Mendelovy univerzity v Brně. 

S velkým potěšením jsme přijali nabídku na spolupráci od prof. Ing. Jaroslava Dufka, DrSc. z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU. Pan profesor projevil zájem účastnit se čtení v mateřské škole Hrášek a nabídl nám i knihu, kterou napsal pro své malé vnuky. Kniha má název „Káček Kváček a kuře Pepík“ a vypráví o dobrodružstvích dvou zvířecích kamarádů. Děti příběhy zvířátek velmi zaujaly a po čtení měly tolik dotazů, že pan profesor na ně ani nestačil odpovídat. Přítomnost pana profesora Dufka přinesla dětem zcela novou zkušenost, neboť aniž by to tušily, tak zřejmě zažily své první autorské čtení. 

Po zahájení projektu Akademici čtou dětem jsme oslovili několik knihkupectví s nabídkou spolupráce. Jako první na ni zareagovalo knihkupectví Academia, které věnovalo pro čtení v mateřských školách deset krásných pohádkových knih. Ty si přímo v knihkupectví na náměstí Svobody v Brně převzala ředitelka vysokoškolského ústavu, paní docentka Dana Linhartová. Vedoucí nakladatelství Academia pan Jiří Svoboda náš projekt podpořil svým vyjádřením:

„V knihkupectví Academia věříme, že vztah ke knížkám a příběhům je dobré vytvářet u dětí již od útlého věku, aby je pak zájem o četbu provázel celý život. Proto je nám ctí podpořit projekt Akademici čtou dětem, který vznikl na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.“

První etapa projektu se uzavře na konci května. Požádali jsme proto Věru Šohajovou, ředitelku univerzitní MŠ Hrášek, o krátké zhodnocení: „Blíží se konec května a naše spolupráce na projektu Akademici čtou dětem skončí. Ani se mi nechce věřit, jak to rychle uteklo. Každý týden se děti i my těšíme, jakou pohádku či příběh uslyšíme. Jsme rádi, že tento projekt vznikl a velmi si vážíme zájmu všech zúčastněných, kteří věnují čas našim dětem.“

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=526)}

 

Kontakt pro média a další informace:

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Martina Urbánková

Telefon +420 545 132 678

Mobil    +420 739 390 179

martina.urbankova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality