Prohlášení k výstražné stávce dne 17. 10. 2023

16. 10. 2023
Vyjádření odborových organizací a Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně k podfinancování veřejných vysokých škol:

Odborové organizace na Mendelově univerzitě v Brně zastoupené Koordinační odborovou radou tímto prohlášením vyjadřují plnou podporu hodinové výstražné stávce vyhlášené Výborem vysokoškolského odborového svazu za účelem prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v ČR vč. mezd zaměstnanců vysokých škol v rámci rozpočtu MŠMT.

Stávka není namířena proti vedení jednotlivých vysokých škol, ale v souladu s nimi a s Českou konferencí rektorů a s Radou vysokých škol. Protože všem nám jde o stejnou věc, jak je zřejmé z textu společného prohlášení „Betlémská kaple II“.

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně na svém jednání konaném dne 16. října 2023 formuloval a jednohlasně přijal následující usnesení:

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně vnímá stále se stupňující nespokojenost na vysokých školách odrážející dlouhodobost deficitu výdajů na vysoké školství. Je velmi znepokojen výhledem rozpočtu vysokých škol na rok 2024.

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně podporuje reprezentaci vysokých škol v požadavcích na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání.

Více aktualit

Všechny aktuality