Prohlášení k situaci v Bělorusku

28. 8. 2020
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a vedení školy sleduje s velkým znepokojením poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci občanů po prezidentských volbách, které podle dostupných informací neproběhly svobodným a spravedlivých způsobem. Škola je zároveň připravena přijmout perzekuované běloruské akademiky a studentům z této země poskytne stipendia.

„Občané Běloruska právem usilují o svobodu a demokracii, z které se v České republice můžeme těšit už více než tři dekády,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová. Podle ní i dalších rektorů českých vysokých škol aktuální dění v Bělorusku postihuje i akademické pracovníky a studenty vysokých škol.

„Věřím, že situace v Bělorusku se vyřeší pokojnou cestou, k čemuž může přispět i výrazný ženský element, který v událostech hraje roli,“ dodala Nerudová.

Jako projev solidarity s běloruskými vysokými školami a jejich studenty je MENDELU připravena přijmout perzekuované běloruské akademiky na krátkodobý pobyt 1 semestru. Pro studenty škola chystá stipendia v programech, kde se vyučuje v angličtině. Podpoří je celý první rok jejich studia.

Více aktualit

Všechny aktuality