Prohlášení k situaci na Ukrajině

23. 2. 2022
Vedení Mendelovy univerzity v Brně se znepokojením sleduje vývoj posledních událostí na Ukrajině a pokračující vyhrocování situace ze strany Ruska. Škola je připravena podpořit ukrajinské studenty a akademiky.

„Každý nezávislý stát má právo demokratickým způsobem rozhodovat o své budoucnosti a o svém dalším směřování. Je zcela nepřijatelné, aby v tomto bylo komukoli bráněno nátlakem, výhrůžkami, anebo dokonce vojenskou silou,“ uvedl zastupující rektor Mendelovy univerzity v Brně Robert Plaga.

MENDELU již dříve nabídla pomoc běloruským studentům a akademikům v reakci na násilí a perzekuční postup vůči občanům, kteří vyjadřovali nesouhlas s nedemokratickým průběhem voleb v této zemi. Podobným způsobem je připravena postupovat i nyní v případě Ukrajiny. O vhodné formě podpory rozhodne vedení univerzity podle vývoje situace.

Více aktualit

Všechny aktuality