Profesor Vojtěch Adam je čerstvým držitelem prestižního ERC grantu

13. 9. 2017
Získat prestižní ERC grant od Evropské výzkumné rady se ročně podaří jen přibližně 10 procentům uchazečů z celého světa. Jeho čerstvý držitel Vojtěch Adam se s podporou 1,3 mil. euro se svým týmem zaměří na výzkum proteinu nesoucího název metalothionein, jehož nejprobádanější vlastností je schopnost vázat kovy. Věří, že je tento protein jedním z klíčů k zabránění vzniku rezistence na léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím léčiv založených na kovech. Potvrzení této skutečnosti by mohlo v budoucnu přispět k zefektivnění léčby nádorových onemocnění.

Profesor Vojtěch Adam uspěl v kategorii Starting Grants. „Tato kategorie je určena pro ty, kteří jsou v pozici nejdéle sedm let po ukončení doktorského studia. Evropská výzkumná rada udělení grantu v této kategorii vnímá tak, že vám dává prostředky nejen na samotný projekt, ale i na váš další vědecký rozvoj,“ popisuje Adam, kterému se podařilo uspět v konkurenci více než stovky dalších projektů. 

Samotný projekt bude mít tři fáze a naváže na jeho již 15 let dlouhý týmový výzkum molekuly metalothioneinu na CEITEC VUT a Mendelově univerzitě v Brně, Metalothioneiny jsou nízkomolekulární proteiny, které produkuje každá savčí buňka. Ačkoliv je známo, že jejich základní fyziologickou funkcí je vázat zinek nebo měď a uvnitř buňky jej transportovat na místo, kde je potřeba, je pro jeho různé (sub)isoformy popsána celá řada dalších vlastností, často tkáňově specifických. Vědci v čele s profesorem Vojtěchem Adamem věří, že tyto proteiny jsou základním stavebním kamenem vzniku rezistence na nádorová léčiva: „Hlavní myšlenkou výzkumu je dokázat, že nádor specificky využívá vlastnosti (sub)isoforem metalothioneinů vázat kovy, a tím snižuje účinky léčiv, které jsou právě na kovové bázi založeny. Pokud by se nám toto podařilo dokázat, mohli bychom vytvořit léčivo nebo spíše prostředek, který by selektivně zabraňoval nádoru, aby mohl metalothioneiny použít ke své obraně. Ideálně by se jednalo o dvě pilulky, z nichž jedna by byla léčivo, a druhá by obsahovala látku zabraňující produkci zkoumaného proteinu. Tím by se léčba vybraných typů nádorů mohla několikanásobně zefektivnit,“ shrnuje Adam svůj vědecký projekt, který oficiálně startuje 1. ledna 2018. 

 

Více aktualit

Všechny aktuality