Proběhl MendelTech International 2018

9. 4. 2018
Ve dnech 06. 04. – 08. 04. 2018 se uskutečnila Mezinárodní vědecká konference MENDELTECH INTERNATIONAL 2018 , která byla zaměřena na prezentaci současných vědecko-výzkumných a provozních poznatků z oblasti ekologicky šetrného využití techniky v zemědělství a souvisejících oborech a jejich transfer

Ve dnech 06. 04. – 08. 04. 2018 se uskutečnila Mezinárodní vědecká konference MENDELTECH  INTERNATIONAL 2018, která byla zaměřena na prezentaci současných vědecko-výzkumných a provozních poznatků z oblasti ekologicky šetrného využití techniky v zemědělství a souvisejících oborech a jejich transfer do praxe.

Konference se konala v prostorách Zámku Křtiny Školního lesního podniku Masarykův les Mendelovy univerzitě v Brně.

Tato konference byla součástí doprovodného programu trojice mezinárodních veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASS, pořádaných akciovou společností Veletrhy Brno.

Konference se zúčastnilo 50 představitelů zahraničních i českých univerzit a jiných institucí. Zahraničních účastníků bylo 23 z osmi delegací univerzit a vysokých škol Bulharska, Srbska, Slovenska, Polska a  Ukrajiny a Chorvatska.

Účastníci na závěr konstatovali, že konference zaměřená na prezentaci současných vědeckovýzkumných a nových provozních poznatků z oblasti environmentálně šetrné exploatace techniky v zemědělství a souvisejících oborech, přírodní prostředí ovlivňujících technologiích a jejich transfer do praxe splnila svůj účel i očekávání a doporučují organizátorům pokračovat v organizování konference i v příštích letech.

Účastníci konference rovněž vysoce ocenili záštitu, kterou nad konferencí převzala rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Více aktualit

Všechny aktuality