Prioritou jsou státnice v prezenční formě

13. 4. 2021
Mendelova univerzita v Brně se připravuje na částečný návrat studentů. Řádově se bude jednat ale jen o desítky případů, většina fakult preferuje dokončení výuky v letním semestru online. Prioritou jsou v současné situaci v prezenční formě až státní zkoušky.

„Výuka probíhá online a jsme připraveni ji online dokončit. Pokud bude povolena realizace laboratorních cvičení a praktické výuky, fakulty budou studenty informovat v co největším předstihu, studentům bude zajištěno testování přímo v areálu univerzity a také ubytování na kolejích na základě negativního testu,“ uvedla rektorka Danuše Nerudová.

Termíny odevzdání kvalifikačních prací už byly posunuty na nejzazší možnou mez. Na státnicích by se měli studenti objevit osobně. „Na druhé straně ale musíme být připraveni i na státnice v online režimu, například pro studenty v karanténě a podobně,“ doplnil prorektor pro vzdělávací činnost Radim Farana. Konec akademického roku se nemění a datum 31. srpna tak platí.

Univerzita naopak neplánuje vzhledem k aktuálnímu stavu a pomalému postupu očkování promoce. „Pokud to situace dovolí, budeme zvažovat promoce v září nebo v říjnu 2021,“ uvedl Farana. Například na lesnické a dřevařské fakultě už zrušili sedm termínů promocí, z toho 4 – ty bakalářské bez náhrady. Absolventi si diplomy vyzvedávají na studijním oddělení. Na Zahradnické fakultě v Lednici nemohlo jít v minulém akademickém roce na promoci 234 absolventů, v tom současném pak 228. Také zde si studenti diplomy vyzvedávají na studijním oddělení, nebo je dostávají poštou. 

Univerzita se připravuje na testování studentů, které bude probíhat v obdobném režimu jako u zaměstnanců v univerzitních kampusech v Brně a Lednici. Testování zaměstnanců běží od 15. března. Specializovaná laboratoř na čtyřech místech, kde MENDELU působí, provedla dosud 4379 antigenních testů. Pozitivních bylo z tohoto počtu 12, celkově se tedy jedná o necelé tři promile. „Je vidět, že kontrolní mechanismy, které jsme zavedli, fungují. Jako velký problém ale vidím pomalé očkování, které nemůžeme ovlivnit. Je zarážející, že naši pedagogové starší 60 let nemají na očkování nárok, zatímco na středních a základních školách se už dostalo i na výrazně mladší ročníky,“ dodala Nerudová.

 

Více aktualit

Všechny aktuality