Přijímací řízení na Mendelově univerzitě v Brně

2. 1. 2014
Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně, od roku 2010 nese název Mendelova univerzity v Brně. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc odborníků.

„V současnosti na naší univerzitě studuje téměř jedenáct tisíc studentů na pěti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Univerzita nabízí rozmanité spektrum studijních programů a oborů, některé z nich je možné studovat v anglickém jazyce či kombinovanou formou při zaměstnání.“, řekl prorektor pro pedagogiku Ladislav Havel.

„Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s konkrétními podmínkami, tj. do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány,“ radí prorektor.

Některé fakulty přijímají na základě studijního průměru ze střední školy, některé uznávají SCIO testy, na některé obory je nutné absolvovat přijímací řízení (např. z matematiky, světového jazyka, testů studijních předpokladů, z biologie či fyziky). Na výtvarně zaměřených oborech jsou požadovány talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor.

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na: http://beta.mendelu.cz/24861-prijimaci-rizeni

nebo na stránkách jednotlivých fakult. Univerzita je také na Facebooku – Mendelova univerzita v Brně.

 

Dny otevřených dveří na MENDELU 2014

Agronomická fakulta

3. ledna, 17. ledna, 31. ledna 2014 vždy v 10 hodin

Lesnická a dřevařská fakulta

31. ledna 2014 v 10 hodin

Provozně ekonomická fakulta

10. ledna, 24. ledna, 7. února 2014 vždy ve 13 hodin

Zahradnická fakulta

15. ledna, 5. února 2014 v Lednici

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

10. ledna, 24. ledna, 14. února 2014 vždy od 13 hodin

Institut celoživotního vzdělávání

6. ledna, 4. února 2014

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality