Přijímací řízení na Mendelově univerzitě v Brně

3. 1. 2017
Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně, od roku 2010 nese název Mendelova univerzity v Brně a v mnoha případech plní úlohu výlučného národního nositele vysokoškolské kvalifikace.

„V současnosti na naší univerzitě studuje téměř deset tisíc studentů na pěti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Univerzita nabízí rozmanité spektrum studijních programů a oborů ve spojení s širokými možnostmi praktické výuky; některé obory je možné studovat také v anglickém jazyce či kombinovanou formou při zaměstnání.“, řekl prorektor pro pedagogiku doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

„Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s konkrétními podmínkami, zejména do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány,“ radí prorektor.

Některé fakulty přijímají na základě studijního průměru ze střední školy, některé uznávají SCIO testy, na některé obory je nutné absolvovat přijímací řízení (např. z matematiky, světového jazyka, testů studijních předpokladů, z biologie či fyziky). Na umělecky zaměřených oborech jsou požadovány talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor.

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na http://www.mendelu.cz/cz/studium, nebo na stránkách jednotlivých fakult. Univerzita je také na Facebooku – Mendelova univerzita v Brně.

Dny otevřených dveří na MENDELU 2017

Agronomická fakulta

6. ledna, 20. ledna, 3. února vždy od 10 hodin v Q01

Lesnická a dřevařská fakulta

27. ledna  a 3. února od 10 hodin v B02

Provozně ekonomická fakulta

27. ledna a 3. března od 15:00 v Q01

Zahradnická fakulta

25. ledna, 22. února v Lednici

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

13. ledna, 10. února vždy od 15 hodin,
budova Z tř. Generála Píky 7

Institut celoživotního vzdělávání

24. února

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality