Preventivní opatření pro zabránění šíření koronaviru

26. 2. 2020
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje vydávám tato opatření:

1) Zaměstnanci a studenti MENDELU s cestovatelskou anamnézou:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích, a nemáte příznaky choroby, zůstaňte po maximální inkubační dobu, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi a zvláště dbejte na hygienu (více zde).

Zaměstnancům MENDELU bude umožněna práce z domu tzv. home-office, studenti budou omluveni z výuky dle pokynů děkanů fakult.

Pokud jste přicestovali z oblasti nákazy novým koronavirem a projevují se u vás symptomy choroby (horečka, kašel, dušnost), kontaktujte Kliniku infekčních chorob FN Brno, tel. 532 232 265 (ambulance /2269) a postupujte dle jejich pokynů.

Z preventivních důvodů se nedoporučují mobility do Asie a do oblastí nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace).

2) Hosté a přijíždějící studenti na MENDELU z oblastí nákazy novým koronavirem:

Přijíždějící hosté a studenti z oblastí nákazy novým koronavirem by měli dbát preventivních opatření platných pro zaměstnance a studenty MENDELU.

Za předání informace o nutnosti dodržení karanténní doby je zodpovědná osoba, která je pozvala nebo administruje jejich pobyt.

Zakazuji zvaní hostů z oblastí nákazy novým koronavirem a doporučuji mobility z těchto zemí odložit.

3) Studenti a zaměstnanci v oblastech nákazy novým koronavirem:

Studenti a zaměstnanci MENDELU vyskytujícím se aktuálně na zahraničních pobytech oblastech nákazy novým koronavirem by měli sledovat informace, rady a doporučení, jež jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách Světové zdravotnické organizace, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Všem studentům i zaměstnancům bude umožněno ukončení mobility z důvodu vyšší moci v případě propuknutí epidemie v místě jejich studijního/pracovního pobytu. V uznatelných případech lze uplatnit cestovní pojištění MENDELU na náhradu případných škod (nevztahuje se na cesty realizované s vědomím rizika).

Aktuální informace naleznete na webu OMVI.

Danuše Nerudová, rektorka

Více aktualit

Všechny aktuality