Premiéra Letní školy Projektového řízení

10. 8. 2017
Ve dnech  24.7. – 28. 7. 2017 zorganizoval Ústav projektového řízení FRRMS MENDELU první Letní školu projektového řízení. Mezi účastníky byli nejen studenti a absolventi naší fakulty, ale i z jiných univerzit, praxe a ze zahraničí.

Týdenní Letní škola byla rozdělena na dvě části. V prvních třech dnech probíhala od 9:00 do 16:30 příprava účastníků Letní školy na získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.

Na základě intenzivní třídenní přípravě, bezprostředně navazující náročné zkoušce, aktivnímu zájmu  účastníků pak mohli oba zkoušející doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. a RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. předat všem absolventům OSVĚDČENÍ o získání profesní kvalifikace Manažer projektu.

Více aktualit

Všechny aktuality