Predikci výnosů nabízí před hlavní sklizní nový portál

26. 6. 2018
Zemědělci mají se začátkem sklizně nově k dispozici unikátní predikci výnosů hlavních plodin. Ukazuje, jaké budou výnosy v jednotlivých okresech. Data vychází od zpráv sesbíraných od agronomů v terénu a z družicových snímků stavu vegetace. Zatím předpovídají, že letošní rok bude spíše podprůměrný, říká bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a profesor  Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Trnka. Nový server vynosy-plodin.cz navazuje na vědecký projekt Intersucho, který dlouhodobě analyzuje stav sucha v krajině.

Podle Trnky je smyslem portálu www.vynosy-plodin.cz nabídnout s předstihem základní informaci, jak bude sklizeň vypadat. Zatím jsou k dispozici predikce u ječmene jarního, pšenice ozimé a řepky ozimé, další plodiny jsou pak k dispozici údaje pro kraje. U každé ze tří hlavních plodin vědci namodelovali predikci sklizně včetně výnosů za jednotlivé okresy. Web také ukazuje odchylky průměrných výnosů od průměru v letech 2012 až 2017 a od loňského roku. „Nyní se sklízí plodiny, které byly nejvíce urychleny teplým počasím. Byla vysoká teplota, chyběla vláha. První sklizňová hodnocení nebudou nejspíše příliš příznivá, ale celkově by rok měl být v jižní polovině území zvláště na jižní Moravě výrazně lepší než v loňském roce,“ uvedl Trnka. Podle něj má nový web do budoucna dávat s předstihem jednoho nebo dvou měsíců před sklizní výstrahu v případě negativního vývoje, může také ukázat, kde budou problémy největší, podobně jako tomu bylo v krizovém roce 2015 nebo 2017.

Zemědělci mají podle Trnky poměrně jasnou představu o situaci na svých polích, chybí jim ale srovnání v celorepublikovém měřítku. „Nový portál je nástroj pro agronomy, i pro zemědělské podniky v celé ČR. Bude brzy doplněn i o středoevropský pohled,“ uvedl Trnka. Web už nyní ukazuje situaci například u ječmene jarního, pšenice a řepky ozimé kde jsou patrné nižší výnosy kvůli letošnímu suchu. Situace se ale geograficky oproti loňsku změnila. Zatímco loni měli se suchem problémy zemědělci na jih od dálnice D1, letos se problémy přesunuly do východních Čech a na sever republiky.

Sucho posledních let zemědělce podle Trnky nutí měnit skladbu plodin. Děje se to například na jižní Moravě, kde citelně chybí voda a závlahové systémy jsou pro polní produkci místy nedostatečné. Na ústupu je proto kukuřice nebo sladovnický ječmen. „Skladba plodin se průběžně mění, tlak podmínek zemědělce nutí, aby přecházeli na odolnější odrůdy pšenice, které už nedosahují výnos 8 – 9 tun z hektaru. Musí pracovat s tím, že intenzita bude nižší a orientovat se na plodiny s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou vinice, které se zavlažují, což je fenomén, který před 20 nebo 30 lety prakticky vůbec nebyl,“ uvedl Trnka, podle kterého se vodní režim částí ČR, zejména jižní Moravy mění před očima.

Autorem portálu www.vynosy-plodin.cz je CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita v Brně. Autoři vychází z dat od zpravodajů projektu Intersucho a řady družicových snímků od roku 2000, které jim umožňují vyhodnotit kondici vegetace na základě obsahu chlorofylu ve vazbě na okresní a krajské výnosy.  Systém zatím zobrazuje tři základní plodiny.

 

Kontakt pro bližší informace: Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho a vynosy-plodin.cz, mob. +420 725 950 927, email: mirek_trnka@yahoo.com

Více aktualit

Všechny aktuality