Práce studentů LDF MENDELU slouží dětem

23. 8. 2017
Práce studentů Lesnické a dřevařské fakulty byla poskytnuta poliklinice na Žerotínově náměstí (Bílý dům).

Práce studentů Lesnické a dřevařské fakulty byla poskytnuta poliklinice na Žerotínově náměstí (Bílý dům) po domluvě se Sdružením zdravotnických zařízení II p.o. v Brně. Dvě diplomové práce studentů LDF MENDELU představují soubor hracích prvků (domek, nábytek, světla, hračky..), využ itelných ve veřejných i soukromých zařízeních pro děti (např. čekárna, školka, kavárna, Family point atp.). Cílem umístění autorského díla do veřejného zdravotníckému zařízení je zpříjemnit čas dětem čekajícím na ošetření. Další realizace díla z obnovitelných přírodních zdrojů je připravována do dětského koutku v Onkologickém ústavu v Brně. Autoři: Sarah Szökeová a Mirek Kozák  – www.demito.cz

Více aktualit

Všechny aktuality