Pozvánka na konferenci ICOLLE 2018

14. 5. 2018
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve všechny zájemce na 10. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018, která proběhne ve dnech 18. – 19. 9. 2018 v Kongresovém centru MENDELU ve Křtinách. Hlavním tématem konference bude „Celoživotní vzdělávání v podmínkách 21. století“.

Cílem jubilejního 10. ročníku konference ICOLLE 2018 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2018 bude pozornost věnována především:

  • otázkám vzdělávání  prostředí středních a vysokých škol,
  • hodnocení vzdělávání ze strany absolventů a zaměstnavatelů,
  • trendy v dalším vzdělávání, 
  • vzdělávání seniorů.

Kdo se konference účastní

Konference ICOLLE 2018 je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktoradům i širší odborné veřejnosti. Jako přednášející vystoupí přední domácí i zahraniční odborníci zabývající se danou problematikou.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků, z vybraných příspěvků bude následně připravena monografie.    

Přihlášení na konferenci je možné už nyní a potrvá do 4. 7. 2018. Další podrobnosti o mezinárodní konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE 2018, včetně registrace, naleznete na www.icolle.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality