Pozvánka na Kafé pod platanem

4. 9. 2018
Zveme vás na pátý ročník neformálního zahájení akademického roku.

Už pátý ročník přátelského setkání akademické obce (nejen AF) u dobré kávy a zákusku proběhne na prostranství mezi budovami C a B. Studenti získají informace o fakultě, oborech, možnostech zahraničních výjezdů nebo uplatnění absolventů (AgroContact). Připraveny budou i soutěže. Dále se studenti budou moci blíže seznámit s členy i prací spolku Klas AF, Akademického senátu a děkanátu AF, včetně vedení fakulty.

Akce proběhne 25. 9. od 8:30 do 15:00 hodin a nijak nebude narušovat probíhající výuku prvního týdne zimního semetru.

Více aktualit

Všechny aktuality