Pozici děkana PEF obhájil Žufan

15. 11. 2021
Pozici děkana Provozně ekonomické fakulty na další čtyřleté období obhájil Pavel Žufan (50). Dnes jej jednohlasně zvolil akademický senát fakulty. Jeho jediným protikandidátem byl ekonom Lubor Lacina.

Žufan dnes před akademickou obcí uvedl, že svou kandidaturu vnímá jako reakci na podporu, které se mu dostalo a bere ji jako závazek. Zmínil také, že je rád, že dnes nebyl jediným kandidátem. V budoucnu chce například otevřít debatu o rozsahu jednotlivých předmětů. „Jako naprosto klíčový směr svého úsilí vidím pokračování snahy o zlepšení komunikace na fakultě a posilování pocitu sounáležitosti s fakultou,“ uvedl Žufan.

Pavel Žufan vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde také od roku 1995 pracuje na Ústavu Managementu. Je docentem v oboru Odvětvová ekonomika a management. V předchozích letech působil ve funkci vedoucího Ústavu managementu, proděkana fakulty, prorektora univerzity, a od února 2018 je děkanem Provozně ekenomické fakulty.

Garantuje předměty Operační management a Strategický management. Je členem Strategic Management Society, Academy of Management a osmi vědeckých rad českých ekonomických fakult. Jeho výzkum se zaměřuje na řízení kvality, analýzu odvětví, formulaci a implementaci strategií.

Provozně ekonomická fakulta je aktuálně největší fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Za 61 let svého fungování vychovala více než 20 000 absolventů. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

Více aktualit

Všechny aktuality