Polní den MendelAgro slaví jubileum

13. 6. 2018
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá ve čtvrtek 14. června na polní pokusné stanici v Žabčicích tradiční polní den MendelAgro 2018. Během jubilejního 30. ročníku akce si zájemci mohou prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na Školním zemědělském podniku Žabčice.

Polní den MendelAgro je největší prezentační akcí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho historie sahá až do roku 1989, kdy proběhla první přehlídka pokusů tehdejší Vysoké školy zemědělské na pokusné stanici v Žabčicích. Z původního záměru vytvořit prostor pro neformální diskuzi o nejrůznějších aspektech rostlinné produkce mezi výzkumnými pracovníky Mendelovy univerzity v Brně a odbornou veřejností postupně vznikla jedna z nejnavštěvovanějších akcí tohoto charakteru na jižní Moravě, které se účastní zájemci z celé České republiky i ze zahraničí,“ uvedl proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Letos budou na polním dnu MendelAgro mimo jiné prezentovány výsledky společných výzkumných aktivit Agronomické fakulty a zástupců z komerční sféry, zaměřené na nová řešení v ochraně rostlin vůči chorobám a škůdcům. Představí je zástupci firem BASF spol. s r.o., BAYER s.r.o. a Syngenta Czech s.r.o. Nové trendy ve výživě a hnojení rostlin budou prezentovat firmy AGROFERT, a.s. a TIMAC AGRO CZECH s.r.o. Novinky v oblasti odrůd pak představí firmy Elita Semenářská a.s. s tradičním sortimentem polních plodin a nově firma SEED SERVICE s.r.o., která se specializuje na množení a prodej osiva trav, jetelovin a dalších krmných plodin.

„Na programu bude také komentovaná přehlídka sortimentu odrůd pšenice ozimé, včetně nově registrovaných, která bude doplněna aktuálními informacemi o doporučovaných odrůdách. Zájemci budou mít také možnost navštívit demonstrační výsadby běžných i méně známých ovocných druhů a seznámit se s jejich pěstováním,“ uvedl Cerkal.

MendelAgro nabízí také prostor na odborné diskuze k aktuálním tématům z oblasti péče o půdu, dopadů sucha na zemědělskou výrobu, pěstebních technologií pšenice ozimé a řepky ozimé nebo pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat občerstvení vyráběné Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a několik odrůdových vín z produkce Školního zemědělského podniku.

Kontakt pro bližší informace:

Bližší informace naleznete na internetových stánkách www.mendelagro.cz.

Kontakt za organizátory: proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D., tel.: 724 507 516

Více aktualit

Všechny aktuality