Polní den MendelAgro 2017

30. 6. 2017
Pod názvem MendelAgro 2017 se skrývá již 29. ročník tradičního setkání výzkumných pracovníků z oblasti rostlinné produkce se zástupci firem i veřejnosti, který proběhne 8. června 2017 od 9:00 hodin na polní pokusné stanici Školního zemědělského podniku v Žabčicích. Z původního formátu přátelského setkávání a výměny zkušeností odborníků se akce postupně rozrostla v nejvýznamnější událost tohoto charakteru na jižní Moravě, navštěvovanou zájemci z celé České republiky i ze zahraničí. 

„Letos budou mimo jiné prezentovány výsledky společných výzkumných aktivit fakulty a podniků z komerční sféry, zaměřené na novinky v ochraně rostlin (BASF spol. s r.o.), ve výživě a hnojení pšenice a kukuřice (AGROFERT, a.s.), v postemergentní herbicidní ochraně kukuřice a fungicidní ochraně obilnin (BAYER s.r.o.), v pěstování ozimého ječmene (Syngenta Czech s.r.o.) a kukuřice (Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.) nebo v používání specifických granulovaných a tekutých hnojiv (TIMAC AGRO CZECH s.r.o.). Součástí programu bude i přehlídka sortimentu odrůd pšenice ozimé a demonstračních ploch pro výuku odborných předmětů, prezentace laboratorní techniky firmy Pawlica s.r.o., nabídka zemědělského pojištění (Agra pojišťovna) a ukázka nejmodernější technologie páskového zpracování půdy pro přesný výsev STRIP-TILL (Farmet a.s.),“ uvedl za pořadatele, Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, proděkan doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Pro účastníky bude k dispozici také odborný poradenský servis z oblasti výživy a ochrany rostlin, pěstebních technologií a zacházení s organickou hmotou v půdě. Bude zde i možnost ochutnat občerstvení z produkce Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Více informací na mendelagro.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality