O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU

Stačí ti jen nápad a mobil

Nová jednodušší registrace do soutěže, bez povinných příloh a třeba i jen s mobilem.

Máš podnikatelský nápad a odvahu postavit se před své první investory? Chceš zúročit své dovednosti pro založení vlastní firmy již na univerzitě? MENDELU je připravena Tě podpořit, a proto již po třetí vyhlašuje celouniverzitní soutěž „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“.

 • soutěž proběhne ve třech etapách a přihlásit se je možné do 25. 9. 2022
 • účastnit se mohou týmy i jednotlivci studentů MENDELU
 • porota vybere až 10 nejlepších podnikatelských nápadů
 • mezi vítězné týmy rozdělí až 800.000 Kč

Harmonogram soutěže

První etapa

Registrace v termínu od 5. 5. 2022 do 25. 9. 2022 vyplněním přihlášky ZDE.

Žádné formuláře a žádné záludné otázky. Jen popis vašeho nápadu z 5ti stran:

 • Popis nápadu:
  • 90 sekundové video představení účastníka, případně týmu a svého podnikatelského nápadu;
  • Popište nápad v jedné větě.
  • V jaké fázi se projekt nachází (můžete zaškrtnout více odpovědí)?
 • Business model:
  • Kdo si bude váš produkt/službu kupovat? Popište detailně cílové skupiny zákazníků a uživatelů.
  • Jaký problém/potřebu váš nápad řeší?
  • Jak jinak tento problém/potřebu váš zákazník v tuto chvíli řeší? Uveďte 1-3 příklady konkurence (přímé i nepřímé). Jaké má vůči vám výhody a jaké výhody máte vy vůči ní?
  • Co nového/jiného váš produkt/služba přináší na trh/svým zákazníkům oproti stávajícím řešením?
  • Na základě čeho se domníváte, že bude o produkt zájem? Proč za něj budou zákazníci ochotni platit? Např.: „už jsem udělal primární průzkum trhu“ / „na trhu je podobné řešení, které se prodává“ / „sám jsem zástupcem cílové skupiny“ apod.
  • Na jaký trh cílíte (region/ČR/Evropa/svět/…)? Jakou velikost má trh? Kolik máte potenciálních zákazníků?
  • Jakými kanály/jakou formou chcete produkt/službu prodávat? Jak se k zákazníkovi dostanete?
 • Finance:
  • Jak to bude vydělávat? Kdo bude platit za co, kolik a jakým způsobem. Popište klidně více možností, jak nad touto problematikou uvažujete.
  • Jaký je předpokládaný prodej? Od kdy hodláte prodávat, v jakém objemu, jak bude vypadat růst?
  • Jak budou vypadat vaše náklady v prvním roce?
  • Jak plánujete tyto výdaje pokrýt? Co už máte vyřešeno a o jakých dalších zdrojích uvažujete.
 • Tým:
  • Kdo na nápadu pracuje? Uveďte konkrétní jména a popište jejich kompetence a role v týmu, co studují (univerzita + obor).
  • Jaké jsou silné a slabé stránky týmu?
  • Jaké další kompetence v projektu chybí? Jak to plánujete řešit?
 • Plán:
  • Jaká je vize vašeho nápadu?
  • Popište 3-5 hlavních cílů na následujících 6 měsíců. (Cíle budou podkladem pro připadnou 3. etapu v případě úspěšného postupu.)
  • Jaká jsou vaše hlavní očekávání v posunu nápadu díky soutěži? V čem konkrétně vám peníze ze soutěže pomohou? Co se s nápadem stane, pokud se v soutěži neumístíte?
  • Jaké́ jsou největší hrozby pro realizaci vašeho nápadu? 3-5 bodů

Kritériem hodnocení v rámci první etapy soutěže a podmínkou pro postoupení do druhé (prezentační) etapy je především:

 • kvalita podnikatelského nápadu,
 • jeho potenciál a reálnost,
 • dosažitelnost cílů.

Druhá etapa

Prezentace podnikatelského nápadu se uskuteční v prostorách MENDELU v 9/2022.

MENDELU vybere na základě hodnocení komise v den prezentace až 10 účastníků s nejlepším podnikatelským nápadem, předá „Cenu za nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“ a mezi vítězné týmy rozdělí až 800.000 Kč.

Kritériem hodnocení druhé etapy soutěže je především:

 • kvalita podnikatelského nápadu,
 • jeho potenciál a reálnost,
 • dosažitelnost cílů a
 • schopnost prezentace podnikatelského nápadu před komisí složenou ze zástupců JIC a MENDELU.

Třetí etapa

Úspěšná obhajoba plnění podnikatelského záměru, která se uskuteční v termínu 12/2022.

Kritériem hodnocení třetí etapy soutěže je především:

 • naplnění podnikatelského záměru,
 • potenciál dalšího růstu.

Každý z účastníků, který úspěšně obhájil plnění podnikatelského záměru získá od MENDELU odměnu ve výši navržené komisí. Komise výši odměny navrhne na základě splnění předepsaných hodnotících kritérií.

Jak se přihlásit?

Nejpozději do 25. 9. 2022 zašli registraci se všemi povinnými přílohami, na základě kterého vybereme 20 studentů nebo týmů studentů, které informujeme prostřednictvím mailu.

Registrací do soutěže „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“ dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů v souladu s podmínkami dostupnými na MENDELU, JIC a Podnikni to.