Jak začít podnikat již na univerzitě? Co vše potřebuji znát a jaké musím získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy?

Najděte odpovědi na tyto a mnohé další otázky z oblasti podnikání u odborníků z praxe v předmětech StartUp MENDELU, Podnikni to! a dalších navazujících projektech.

 • předmět StartUp MENDELU i Podnikni to! – ohodnocen 4 kredity a ukončen zápočtem
 • 8 workshopů pod vedením zkušených lektorů z praxe

StartUp MENDELU

Setkání s inspirativními osobnostmi z podnikatelského prostředí
Týmová práce umožňující přetavit vizi ve fungující podnikání 
Autenticitu při plnění týmových úkolů a setkání s podobně smýšlejícími lidmi napříč univerzitami
Reálnou týmovou práci na podnikatelském nápadu
Trénink klíčových schopností a dovedností důležitých pro uplatnění ve 21. století
Unikátní témata, která Tě připraví nejen na rozjezd vlastní firmy
Praktické workshopy a semináře pod vedením zkušených lektorů z praxe

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami práce s nápadem. Aplikací metody Design Thinking vymyslí vlastní podnikatelský nápad a dozví se praktické informace nutné do rozjezdu podnikání z oblasti práva, financování a marketingu. V bezpečném prostředí si vyzkoušejí, co obnáší první kroky práce s podnikatelským nápadem a osvojí si podnikatelský způsob uvažování. Mezi účastníky předmětu jsou i studenti MUNI, díky čemuž si studenti Mendelu rozšíří síť svých kontaktů o studenty z široké palety oborů.

Celý předmět je vyučován zkušenými business konzultanty s dlouholetou praxí, nechybí také inspirační část ve formě diskuzí s brněnskými podnikateli.  Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymyslet vlastní udržitelný podnikatelský nápad a rozpracovat podklady pro jeho primární ověření. Budou schopni aplikovat tyto poznatky na rozjezd vlastních projektů. V moment, kdy budou chtít rozjet vlastní podnikání, budou vědět nutné první kroky, které je potřeba splnit.

Všech 8 bloků bude probíhat ve středečních odpoledních hodinách mezi 13h a 16h (viz harmonogram) v sále Salm na JIC – Purkyňova 127, Brno Medlánky

Blok 1 – Co je to podnikání, podnikatelská hodnota a jak podnikání souvisí s osobní vizí a silnými stránkami. Úvod do umělé inteligence.

 • Informace o předmětu
 • Talenty a silné stránky
 • Jak najít hodnotu svého projektu?
 • AI nástroje a nástroje v podnikání
 • Diskuse s podnikatelem
 • Networking

Lektor: Jiří Zhoř

Termín: středa 14. 2. 2024 (13:00 – 16:00)

Blok 2 – Práce s vlastním nápadem a tvorba týmů.

 • Metody Design thinking a Lean Canvas
 • Tvorba týmů
 • Tvorba vlastního nápadu

Lektor: Jiří Zhoř

Termín: středa 21.2. 2024 (13:00 – 16:00)

Samostatná práce: stanovení nápadu v týmu, rozdělení rolí

Blok 3 – Zákazník, cílová skupina a analýza trhu.

 • Cílová skupina
 • Persona
 • Hloubkové rozhovory
 • Diskuze s podnikatelem

Lektor: Hana Šudáková

Termín: středa 6.3.2024 (13:00 – 16:00)

Samostatná práce: zpracování persony a provedení hloubkových rozhovorů, analýza trhu

Blok 4 – Jak validovat svůj nápad a následně vytvořit funkční produkt či službu

 • Prototypování
 • Tvorba MVP
 • Diskuze s podnikatelem
 • Networking

Lektor: Jiří Zhoř / Aleš Filipenský

Termín: středa 13.3. 2024 (13:00 – 16:00)

Samostatná práce: tvorba vlastní landing page

Blok 5 – Jak nastavit business planning a cash flow.

 • Vize a mise firmy
 • Business planning
 • Cash flow
 • Diskuse s podnikatelem

Lektor: Lukáš Konečný

Termín: středa 27.3.2024 (13:00 – 16:00)

Blok 6 – Financování projektu.

 • Různé podoby toho, jak vlastní projekt financovat
 • Akční plán
 • Spolumajitelství

Lektor: Lukáš Konečný

Termín: středa 3.4. 2024 (13:00 – 16:00)

Samostatná práce: návrh business modelu

Blok 7 – Právní minimum pro startupy a kurz prezentačních dovedností.

 • Právní minimum pro startupy
 • Transfer technologií
 • Prezentační dovednosti

Lektor: Pavla Komendová / Petr Sucháček

Termín: středa 17.4. 2024 (13:00 – 16:00)

Blok 8 – Marketing pro startupy.

 • Marketingové strategie

Lektor: Vít Hanák

Termín: středa 24. 4. 2024 (13:00 – 16:00)

Samostatná práce: nastavení marketingové strategie

Blok 9 – Finální prezentační den / Pitch session

 • Pitch session
 • Networking a ukončení předmětu

Lektor: Jiří Zhoř

Termín: středa 15. 5. 2024 (13:00 – 16:00)

Podnikni to! na MENDELU

Cílem je předat studentům systém postupných kroků k tomu, aby dokázali nastartovat svůj podnikatelský záměr s minimem rizika a financí. Postupné rozvíjení projektu tzv. od spodu, je široce uplatnitelné. Nezáleží, jestli mají účastníci nápad pouze v hlavě, pracují na něm nebo už podnikají a své podnikání chtějí dále úspěšně rozvíjet.

Program Podnikni to! je zaměřen velmi konkrétně a prakticky. Unikátní je, že metodiku předává úspěšný podnikatel z praxe v roli lektora. Ten studenty provází celým kurzem, je mentorem, konzultantem a zároveň podporuje jejich motivaci k podnikání, ukazuje jim reálný podnikatelský svět. Cenné jsou jeho osobní zkušenosti a konkrétní tipy z osobní praxe.

Workshopy jsou zaměřené na menší skupinu studentů (8 – 16), která je pečlivě vybírána. Je tak dostatečný prostor ke konzultacím jednotlivých projektů a účastníci si prakticky zkouší předávané metodické postupy. Využívá se síla skupiny a možnost konstruktivní kritické zpětné vazby.

Informace předávané na kurzu Podnikni to! jsou kompatibilní se všemi druhy podnikání. Nezáleží, jestli chtějí účastníci založit malou lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, působit jako profesionálové na volné noze nebo vybudovat mezinárodní firmu.

Informace je možné využít kdykoli v budoucnosti, když se absolventi rozhodnou svému podnikatelskému záměru věnovat.

1. workshop – Byznys plán (6.3.2024, 16:30 – 19:00)

 • Zjistíš, co obnáší začátek podnikání v praxi.
 • Odhalíš své motivace i překážky a obavy, které tě brzdí.
 • Naučíš se najít funkční nápad a dozvíš se, jestli a jak o něm mluvit.

2. workshop – Lean canvas/Štíhlý záměr (13.3. 2024, 16:30 – 19:00)

 • Zkusíš si prezentovat svůj nápad a získáš cennou zpětnou vazbu. 
 • Zjistíš, co znamená “štíhlý přístup”.
 • Definuješ si svůj minimální produkt
 • Projekt si dáš na jednu A4 a odhalíš případná rizika.


3. workshop – Validace problému (20.3.2024, 16:30 – 19:00)

 • Validací odhalíš skutečný potenciál svého projektu a zabráníš tak zbytečným investicím.
 • Odlišíš rizika od nejistot a získáš další kritickou zpětnou vazbu ostatních.
 • Zjistíš, proč je důležitý networking. 


4. workshop – Validace řešení (27.3. 2024, 16:30 – 19:00)

 • Naučíš se točit kolo (ne)úspěchu.
 • Zjistíš, proč je důležité validovat nejdřív problém a pak jeho řešení.
 • Spočítáš si rychle ziskovost projektu, tzv. kupeckými počty.

5. workshop – Stav projektu (3. 4. 2024, 16:30 – 19:00)

 • Zrekapituluješ aktuální stav svého projektu
 • Prozkoumáš finanční fáze a možné zdroje.
 • Intenzivně se budeme prezentací projektu.

6. workshop – Trénink (10. 4. 2024, 16:30 – 19:00)

 • Zjistíš, proč je důležité mít své byznys mentory
 • Připravíš se na Den s profíky a natrénuješ si prezentaci projektu i přijímání zpětné vazby.

7. workshop – Den s profíky (17. 4. 2024, 16:30 – 19:00)

 • Ostřílení profíci/podnikatelé ti dají konkrétní zpětnou vazbu a rady na tvůj projekt.
 • Jejich zpětná vazba na projekty ostatních je důležitá i pro tebe!

8. workshop – Budoucnost (24. 4. 2024, 16:30 – 19:00)

 • Zjistíš všechno okolo založení firmy, formalit a placení daní.
 • Získáš příležitost stát se součástí Klubu podnikavců!