PEFnet 2016 - Conference of Doctoral Students

20. 9. 2016
20. ročník mezinárodní konference doktorských studentů PEFnet 2016, která se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016.

Vážení studenti,

 tímto Vás zveme na 20. ročník mezinárodní konference doktorských studentů PEFnet 2016, která se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016

 Na konferenci PEFnet máte šanci získat zpětnou vazbu ke Vašim článkům od zkušených odborníků. Články prezentované na konferenci budou zařazeny do sborníku abstraktů. Vybrané příspěvky budou publikovány v rámci Working Papers in Business and Economics. Nejlepší příspěvky mají šanci být publikovány v časopisech: 

–  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, indexed in Scopus,

– European Journal of Business Science and Technology, ISSN 2336-6494, indexed in EconLit and RePEc.

Reigstrace na konferenci je otevřena od 1.9.2016. Konečný termín pro zaslání článku v angličtině je 31.10.2016.

Více informací a odkaz na registraci je uvedeno na stránkách konference http://pefnet.pefka.mendelu.cz/ 

Více aktualit

Všechny aktuality