Oznámení výsledku voleb kandidáta na funkci rektora MENDELU na funkční období 2018–2022

18. 10. 2017
Volby rektora se dne 18. října 2017 zúčastnilo všech 32 členů Akademického senátu MENDELU. Všechny hlasovací lístky odevzdané v prvním kole byly platné. Počty získaných hlasů:  prof. Dr. Ing. Libor Grega                           5 hlasů prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.             6 hlasů prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.       21 hlasů Dle Jednacího řádu AS MENDELU je k přijetí návrhu na jmenování rektorem nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu. Kandidátkou na funkci rektorky Mendelovy univerzity v Brně byla tedy zvolena  prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   V Brně dne 18. října 2017  Ing. Petr Jedlička, Ph.D., Předseda volební komise

Více aktualit

Všechny aktuality