Osobností století zemědělství je Švehla

24. 8. 2018
Osobností století českého zemědělství je přední československý státník a politik z dob první republiky Antonín Švehla. Hned za ním se v hlasování odborníků na 45. ročníku Země živitelky umístily dvě osobnosti, jejichž působení je spojené se zemědělskou univerzitou v Brně (dnes MENDELU). Druhý v pořadí Julius Stoklasa získal na naší univerzitě čestný doktor technických věd, polistopadový politik Josef Lux brněnskou univerzitu vystudoval a v hlasování zemědělských odborníků skončil na třetím místě.

Zemědělští odborníci hledali osobnosti, které nejvíce ovlivnily české zemědělství. Ve finálním kole vybírali z 11 nominovaných. „V tomto počtu byla více než polovina osobností nějakým způsobem spojená s naší univerzitou, což je velká pocta,“ uvedla prorektorka Mendelovy univerzity v Brně Martina Lichovníková.

Profesor Stoklasa byl první mimořádně významnou vědeckou osobností, které byl titul doktor technických věd na VŠZ propůjčen. První slavnostní promoce tohoto druhu se konala v Brně dne 13. 3. 1928. Na promoci Stoklasa pronesl doktorskou přenášku na téma „Moderní směry biochemie a poznání tvorby živé hmoty“. Jeho zásluhou byl v roce 1898 založen Zemský výzkumný ústav zemědělský v Brně. Také po vzniku Československé republiky v roce 1918 se aktivně podílel na změnách ve vědecko-výzkumném zaměření a v organizaci zemědělského výzkumnictví na Moravě. Za Stoklasova přispění byl před zahájením výuky v roce 1919 vypracován první studijní program pro studium zemědělského inženýrství na VŠZ v Brně.
Oproti tomu Josef Lux byl především politikem. V letech 1975-1980 vystudoval obor zootechnický na Agronomické fakultě VŠZ v Brně. Jeho diplomová práce byla dílčí částí výzkumu Katedry obecné zootechniky a genetiky živočichů Agronomické fakulty zaměřeného na oblast masné užitkovosti.
Mezi nominovanými osobnostmi byl dále také profesor Vilém Kraus, který se věnoval vinařskému výzkumu a šlechtění nových odrůd révy vinné. V elitní společnosti 11 nominovaných byl také zakladatel moderní zootechniky František Bílek, Josef Taufer nebo Edvard Reich, který patřil k mladé agrární generaci, která za první světové války veřejně zapojila do bojů ve prospěch budování českého zemědělského vysokého školství na Moravě.

Více aktualit

Všechny aktuality